1/24/2015

ข้องจิต สุนทราภรณ์


ข้องจิต
@สุนทราภรณ์
(.ช.) รัก เอย รัก เคย ชื่นเชยชูใจ
..บัด นี้ รักห่างร้างไกล ให้คนึง
..รัก เป็น อย่าง ไร ใฝ่ ถึง
..ข้า ยัง ค-นึง ข้องจิตไม่วาย
..รัก แรม ร้าง รา จะพาใจนาง
..ชื่น ชืด จืด จาง ห่วงนางไม่หาย
..ทิ้ง ให้ ครวญ คิด ข้อง จิต
เศร้าอยู่ไม่วาย
แม้รักคลาย เหมือนพี่ตาย นะ นาง
(ญ)..ฟัง ถ้อย คำ พร่ำฝากลมมา
..โอ้อนิจจา ข้อง จิต กลัวผิดใจจาง
..จิต น้อง เฝ้า ปอง หนึ่งรักไม่ร้าง
..ใจน้องนาง รักไม่จาง ไม่ ห่าง เลย
(ช)..รัก เอย รัก เคย ชื่นเชยชูใจ
..บัด นี้ รักห่างร้างไกล ให้ค-นึง
..รัก เป็น อย่าง ไร ใฝ่ ถึง
..ข้า ยัง ค-นึง ข้องจิตไม่วาย
..รัก แรม ร้าง รา จะพาใจนาง
..ชื่น ชืด จืด จาง ห่วงนางไม่หาย
..ทิ้ง ให้ ครวญ คิด ข้อง จิต
เศร้าอยู่ไม่วาย
แม้รักคลาย เหมือนพี่ตาย นะ นาง
(ญ)..ฟัง ถ้อย คำ พร่ำฝากลมมา
..โอ้อนิจจา ข้อง จิต กลัวผิดใจจาง
..จิต น้อง เฝ้า ปอง หนึ่งรักไม่ร้าง
..ใจน้องนาง รักไม่จาง ไม่ ห่าง เลย

No comments: