9/02/2013

สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงราย อำเภอเมือง และใกล้เคียง
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้วเป็นจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกต และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา 45 ปี ก่อนที่จะเอิญไปยังเชียงใหม่ วันนี้แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าเยี้ย หลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งได้พังลงมาแล้วได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาปูนกระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์  รายละเอียด วัดพระแก้ว
วัดพระสิงห์
ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ที่ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงใหม่และได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลา 20 วัดนี้จึงมีชื่อเรียกสืบต่อกันมาว่าวัดพระสิงห์  รายละเอียด วัดพระสิงห์
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ี้ทางจังหวัดเชียงรายได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลสำคัญซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 1805 และเมืองเชียงรายก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ตั้งอยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน รายละเอียดเพิ่มเติม อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำกกบนดอยเล็กๆ ชื่อว่า ดอยจอมทอง อยู่บริเวณทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย  พระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้มีตำนานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงรายรายละเอียดเพิ่มเติม วัดพระธาตุดอยจอมทอง
วัดงำเมือง
ตั้งอยู่บนดอยงำเมืองทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย สร้างขึ้นในสมัยพระยาศรรัชฎาเงินกอง ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2032 โดยให้ชื่อว่าวัดงำเมืองตามชื่อของสถานที่ ต่อมาได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2220 โดยเจ้ายอดงำเมือง หลังจากนั้นก็ทรุดโทรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี พ.ศ. 2495สถานที่สำคัญที่วัดงำเมือง   บริเวณวัดงำเมืองเป็นที่ตั้งของสถูปหรือก่อพญามังราย ซึ่งสร้างมาก่อนที่จะสร้างวัดงำเมือง ก่อพญามังราย เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพญามังราย ซึ่งเจ้าพระยาไชยสงคราม โอรสของพญามังรายได้อัญเชิญมาบรรจุไว้ในสถูปแห่งนี้ ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมเหลือแต่เพียงฐานศิลาแลง
วัดกลางเวียง
เป็นวัดซึ่งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองหรือสะดือเวียง วัดนี้สร้างขึ้ในปี พ.ศ. 1975  ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 เกิดพายุใหญ่พัดต้นไม้ใหญ่พังลงมาจนทำให้โบสถ์และวิหารพังลงมา จึ้งได้ทำการบูรณะใหม่ในรูปแบบของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่มีความงดงาม
วัดร่องขุ่น
ตั้งอยู่ที่บ้านร่องขุ่น ประมาณหลังกิโลเมตรที่ 817 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อันที่เป็นเส้นทางสายหลักสู่เชียงราย ทางเข้าวัดบริเวณทางแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 200 เมตร  เดิมทีวัดนี้มีอยู่แล้วแต่ก็ได้รับบูรณะใหม่โดยอาจารย์ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ โดยได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เป็นพระอุโบสถสีขาวคล้ายกับโบสถ์ขาวต้นแบบที่วัดมิ่งเมือง จ. น่าน  ซึ่งออกแบบสร้างตามจินตนาการของท่านเจ้าอาวาส  และผลงานลวดลายปูนปั้นโดย สล่าเสาร์แก้ว เลาดี ช่างพื้นบ้านเมืองน่าน สกุลช่างเชียงแสนโบราณ  สำหรับพระอุโบสถวัดร่องขุ่นเป็นโบสถ์สีขาวทั้งหลังสร้างด้วยศิลปะตามจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่วยกันสร้างโดยลูกศิษย์ฝีมือดีของอาจารย์ ศิลปะมีความปราณีตสวยงาม บนลวดลายปูนปั้นถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีเงินแวววาว เมื่อโบสถ์ต้องแสงอาทิตย์จะมีประกายระยิบระยับงดงามมาก ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนผาผนังฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัย  โบสถ์ขาวหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ตัวโบสถ์เสร็จสมบูรณ์ เหลือแต่การตกแต่งภายนอกภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย ซึ่งมีห้องแสดงภาพและจำหน่ายภาพเพื่อนำมาเป็นทุนในการสร้างโบสถ์วัดร่องขุ่น

No comments: