9/02/2013

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
พระตำหนักดอยตุง
เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า มีพิธีลงเสาเอกเมื่อ 23 ธันวาคม 2530 ปลูกแบบง่ายๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  พระตำหนักสร้างด้วยไม้ทั้งหลังโดยมีโครงเหล็กอยู่ภายใน ไม้ในการสร้างเป็นไม้ลังใส่สินค้าที่การท่าเรือฯ คลองเตย ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จย่า  เมื่อสร้างออกมาแล้วสวยงามยิ่งนัก รูปแบบการสร้างเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์  ที่เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว  บริเวณด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงยืนออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม  พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็นผู้นำเยี่ยมชมอัตราค่าธรรมค่าเข้าชม  ท่านละ 70 บาท ( หรือ 150 บาทรวม 3  สวนแม่ฟ้าหลวง+พระตำหนักดอยตุง+หอพระราชประวัติ )
การเดินทาง  จากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางสาย 110 เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่แม่สาย  ประมาณ กม. 870-871  เลี้ยวซ้ายขึ้นดอย 17 กม. ถึงพระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง
สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง  เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี  กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งานประติมากรรมนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า " ความต่อเนื่อง "  นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงามมาก  ความภาพความสวยงามของสวนแม่ฟ้าหลวงค่าธรรมเนียมการเข้าชม   ท่านละ 80 บาท  ( หรือ 150 บาทรวม 3  สวนแม่ฟ้าหลวง+พระตำหนักดอยตุง+หอพระราชประวัติ )
ชมความสวยงามของสวนดอยตุง คลิกที่นี่
เที่ยวสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
ตั้งอยู่บนดอยช้างมูบ ห่างจากพระตำหนักดอยตุงไปทางด้านพระธาตุดอยตุงประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณนี้แต่เดิมเรียกว่าดอยช้างมูบ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเพราะถูกทำลายเพื่อทำไร่เลื่อยลอย ในบริเวณนี้มีทัศนียภาพที่งดงาม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ปลูกป่าและได้สร้างสวนรุกชาติขึ้นในพื้นที่ 250 ไร่ ได้รวบรวมพันธุ์ไม้สวยงามไว้หลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุ์ไม้จำพวกกุหลาบฟันปีมีปลูกไว้จำนวนมาก ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีกุหลาบฟันปีหลากหลายสายพันธุ์เท่ากับสวนรุกชาติแห่งนี้ ในฤดูหนาวจะออกดอกสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่เห็นวิวที่สวยงามอีกด้วย  แต่น่าเสียดายเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมาแวะกันเพราะบางส่วนไม่รู้จัก บางส่วนมากับทัวร์แล้วทัวร์พาเที่ยวแว๊บๆ ไม่มีเวลาค่าธรรมเนียมการเข้าชม   ท่านละ 50 บาท
พระธาตุดอยตุง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคู่เมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นเจดีย์แห่งแรกของล้านนา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอุชุตราช ราวปี พ.ศ.1454 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดีย แต่เดิมนั้นมีพระธาตุองค์เดียว ต่อมาในสมัยพญมังรายแห่งราชวงค์มังรายได้สร้างพระธาตุขึ้นอีกองค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาวชิรโพธิเถระนำมาถวาย พระธาตุจึงมีสององค์ พระธาตุทั้งสององค์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงได้บูรณะขึ้นใหม่โดยการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมในปี พ.ศ. 2516  พระธาตุดอยตุงในปัจจุบันจึงดูมีสภาพใหม่และสวยงาม  การเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ :ซึ่งเป็นที่เคารพของคนในท้องถิ่นถือ การแต่งกายแบบเซ็กซี่เป็นความไม่เหมาะสม ควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยถึงแม้จะไปเพียงแค่ไปถ่ายรูปก็ตาม...เป็นพระธาตุประจำปีเกิด กุน ทางเหนือเรียกปี กุน ว่า ปึช้าง

No comments: