12/23/2014

ผู้ประกอบการนำเที่ยว จะต้องมีการจดทะเบียนและวางเงินประกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้จำแนกธุรกิจนำเที่่ยวและพื้นที่ในการให้บริการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

1. ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 
 
จุดสังเกตุ :เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่  จะขึ้นต้นด้วย 13/#####
หลักประกัน :ต้องวางหลักประกันจำนวน 10,000  บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ :สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น
ผู้ใช้บริการ :จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น


2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic)  

จุดสังเกตุ :เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ  จะขึ้นต้นด้วย 12/#####
หลักประกัน :ต้องวางหลักประกันจำนวน 50,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ :สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ :จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น


3. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound)

จุดสังเกตุ :เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Inbound  จะขึ้นต้นด้วย 14/#####
หลักประกัน :ต้องวางหลักประกันจำนวน 100,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ :สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ :จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น


4. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
 จุดสังเกตุ :เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Outbound   จะขึ้นต้นด้วย 11/#####
หลักประกัน :ต้องวางหลักประกันจำนวน 200,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พื้นที่ให้บริการ :สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ผู้ใช้บริการ :ให้บริการได้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

No comments: