10/13/2013

ข้าวไทย พ่าย อินเดีย ใน สิงคโปร์

somkiat ข้าวไทยกลายเป็นอันดับ 2 ในตลาดสิงคโปร์ หลังจากครองอันดับ 1 หลายสิบปี
จำได้เคยครองตลาดถึง 80-90%
 Eid บาส,อันดับหนึ่งคือใคร?
somkiat อินเดีย อ่านได้ในเนื้อข่าว และดูกร๊าฟท์ประกอบ
No comments: