4/10/2013

“อุทยานสามก๊ก” Three Kingdoms Theme Park

เปิดทุกวัน
ตั้งแต่ 10.00 น. - 17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่ 10.00 น. - 18.00 น.

“อุทยานสามก๊ก”
Three Kingdoms Theme Park
หนึ่งในสถานที่อันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ความเป็นมา อุทยานสามก๊ก เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นตามแนวความคิดของ คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง หนึ่งในนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยคุณเกียรติมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อให้ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และดื่มด่ำกับความสวยงาม นอกจากนั้นแล้วคุณเกียรติยังตั้งเจตนารมย์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้หารายได้เพื่อที่จะนำกลับไปตอบแทนแก่สังคมและแผ่นดินไทยที่ท่านอาศัยใช้ชีวิตอยู่
คุณเกียรติได้ลาจากโลกนี้ไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 โดยยังมิได้เริ่มก่อสร้างโครงการตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้คุณชัย ศรีเฟื่องฟุ้ง บุตรชายคนโตของคุณเกียรติได้เป็นผู้สานฝันของคุณพ่อต่อจนเป็นผลสำเร็จ
โครงการอุทยานสามก๊กนี้ ถูกออกแบบโดยอาจารย์จากกรมศิลปากร คือ อาจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย และอาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ยึดหลักสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะของวัฒนธรรมไทย-จีน มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของ ฮวงจุ้ยจีน มีการนำเสนอเรื่องราวของพงศาวดารจีนเรื่อง “สามก๊ก” และข้อคิด คำสั่งสอนต่างๆที่คุณเกียรติได้ถ่ายทอดเอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ทางตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ได้ตั้งวัตถุประสงค์หลักของโครงการอุทยานสามก๊กไว้สามประการ ดังนี้
  1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม และเรื่องราวต่างๆของไทยและจีน
  2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางการศึกษา ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย
  3. เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำมาใช้เป็นสาธารณะกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยผ่านมูลนิธิศรีเฟื่องฟุ้ง
รายละเอียดโครงการอุทยานสามก๊ก
อุทยานสามก๊ก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 36 ไร่ สร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2543 โดยมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง และของที่น่าสนใจดังนี้

อาคารประธาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ภายในอาคารมี 4 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวต่อไปนี้
  • ชั้นที่ 1 รูปปั้น ประวัติ ผลงาน และจดหมายเปิดผนึกของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
  • จัดแสดงรูปปั้นตัวเอกในเรื่องสามก๊ก เช่น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ขงเบ้ง ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ เตียวเสี้ยน โจโฉ จิวยี่ ซุนกวน สุมาเจียว ฮัวโต๋ รวม 12 รูป ซึ่งมีเพียงชุดเดียวในโลก ใช้เวลาในการออกแบบและสร้าง 8 เดือน โดยช่างปั้นและแกะสลักกระเบื้องเคลือบที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน
  • ชั้นที่ 2 และ 3 ภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวของขงเบ้ง เขียนลงบนผืนผ้าใบเพื่อให้คงทนและเก็บรักษาได้นาน เป็นภาพเขียนฝาผนังยาวถึง 100 เมตร รวม 16 ตอน แบ่งเป็นชั้นละ 8 ตอน วาดโดยจิตรกรชาวจีนซึ่งมีชื่อเสียงชื่อ Zhang Kexin ใช้เวลาในการเขียนภาพทั้งหมด 5 ปีเต็ม ( ค.ศ. 1994 – 1998 )
อาคารเอนกประสงค์ อยู่ทางด้านซ้ายมือของอาคารประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันต์ธาตุทั้ง 18 อรหันต์ แสดงภาพของตระกูล และ ฮก ลก ซิ่ว เป็นอาคารที่มีไว้สำหรับทำกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการต่างๆ
อาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อยู่ทางด้านขวามือของอาคารประธาน เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม หินอ่อนขาวปางประทับนั่ง มีความสูง 405 เซนติเมตร กว้าง 127 เซนติเมตร หนัก 12 ตัน รอบบริเวณองค์ท่านมีรูปปั้นกังไสจากประเทศจีนตั้งเรียงรายอยู่ซึ่งเรียกว่า ท้าวจตุโลกบาลหรือท้าวจตุมหาราช ซึ่งเป็นชั้นแรกในสวรรค์ 6 ชั้น มีหน้าที่ดูแลรักษาทิศทั้งสี่ในโลก ได้แก่ ท้าวธตรัฐ ท้าววิรูฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวส

ลานไม้โบราณ เป็นลานไม้ที่กลายสภาพเป็นหิน มีการจัดวางไว้อย่างสวยงามกลมกลืนกับการจัดสนาม
อาคารศาลเจ้ากวนอู อยู่ทางด้านขวามือของอาคารพระพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม กวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หล่อด้วยเรซิ่นไฟเบอร์กลาส ซึ่งนำแบบมาจากต้นฉบับเดิมที่เหมือนตัวจริงท่านมาก โดยเฉพาะหน้าที่ดูเกรงขาม มือถือง้าวไม้สักแกะสลัก
ระเบียงจิตรกรรม เป็นระเบียงยาว 2 ช่วงระเบียง ความยาวรวม 223.8 เมตร ตลอดแนวเป็นผนังจิตรกรรมภาพวาดกระเบื้องเคลือบดินเผาจากประเทศจีน ที่บันทึกเรื่องราวตอนสำคัญๆในพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 56 ตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลานานกว่า 1 ปี ในการคัดเลือก ออกแบบ และสร้างเรื่องราว

อุทยานสามก๊ก

2 comments:

Samkok Wittaya said...
This comment has been removed by the author.
Samkok Wittaya said...

สวนสามก๊กสวยน่าเที่ยวมากครับ