4/22/2013

ปอด บริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สถากาชาดไทย

www.organdonate.in.th

ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้


ปอด

ปอด
ปอด
ลักษณะและหน้าที่ของปอด
ปอด มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มีน้ำหนักเบา สามารถขยายตัวและหดตัวจนเหลือเนื้อที่แคบ มีความยืดหยุ่นเป็นเยี่ยม โดยทั่วไปแล้วปอดมีหน้าที่หายใจ แลกเปลี่ยนก๊าซ โดยหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าและหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก
การดูแลรักษาปอดให้แข็งแรง
 • ไม่สูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 • สวมเสื้อผ้าให้หนา เพื่อให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย (ปอด)
 • เวลานอนควรห่มผ้าปิดหน้าอกให้มิดชิด
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
โรคที่เกี่ยวกับปอด
 • หลอดลมอักเสบ
 • หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • หลอดลมโป่ง
 • ถุงลมโป่งพอง
 • ปอดบวม
 • หืด
 • วัณโรค
 • เยื้อหุ้มปอดอักเสบ
 • มะเร็งในปอด
การปลูกถ่ายปอด
เป็นการเอาปอดใหม่ที่ดีกว่ามาใส่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดระยะสุดท้าย หรือโรคปอดระยะสุดท้ายที่เกิดจากปัญหาหัวใจ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือมักมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6-12 เดือน ผลของปอดที่นำมาเปลี่ยนภายใน 1 ปี จะทำงานได้ดีถึงร้อยละ 75
ปอดใหม่ได้มาจากไหน
ปอดใหม่นี้จะได้จากผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย และได้บริจาคอวัยวะให้โดยได้รับความยินยอมจากญาติ ซึ่งนับเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

No comments: