3/03/2013

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ สารภี จังหวัดเชียงใหม่

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com


วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

SHARE THIS
TAGS
ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์โลกนั้นพระองค์เสด็จมาโปรดยักษ์ซึ่งกำลังไล่จับลูกสาวนายแสนแซว่ คือ นางอุทุม กิน พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนจนยักษ์เกิดความเลื่อมใสจึงทำให้ลูกสาวนายแสนแซ่วปลอดภัย ดังนั้นลูกสาวเศรษฐีจึงนำบิดาของนางคือนายแสนแซ่วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ประทานเส้นเกศาให้ ต่อมานายแสนแซว่และลูกสาวได้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้นโดยนำเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูป ซึ่งต่อมาบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดังกล่าวกลายเป็นวัดขึ้น เรียกว่า วัดพระนอนป่าเก็ดถี่(ประมาณว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2098)
การเดินทาง/ ผ่านตัวอำเภอสารภี เข้าสู่ตำบลยางเนิ้ง จะมีทางแยกเข้าโรงเรียนสารภีวิทยาคม ด้านขวามือ เข้าไปตามถนนจะเห็นวัดพระนอนป่าเก็ดถี่อยู่กลางทุ่งนาด้านซ้ายมือ
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตั้งอยู่บ้านป่าเก็ดถี่ เลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

No comments: