7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- วิธีการปรับใจให้ดึงดูดสิ่งดีดี คนดีดีเข้ามาในชีวิต

สวัสดียามเช้า วิธีการปรับใจให้ดึงดูดสิ่งดีดี คนดีดีเข้ามาในชีวิต คือการรักษาใจให้เป็นสุขอยู่เสมอ สิ่งดีที่เราเคยทำแล้ว ให้หมั่นระลึกถึงบ่อยๆ ทำให้อยากทำซ้ำอีก เป็นนิสัยที่ฝังลึกซึ้ง
สิ่งที่ไม่ดี อย่าคิดซ้ำและไม่ทำอีก ไม่ให้อยู่ในสาระบบของเราเลย จนระบบจิตใต้สำนึกของเราสะอาดบรรจุไว้แต่สิ่งดีงาม กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดีดีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต

No comments: