7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- มีชีวิตเพื่อบางหย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตตัวเอง

คนที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ ได้รับความพึงพอใจในชีวิต คิดภาพอะไรในหัว พูดกับตัวเองอย่างไร
คนมีความรักที่ดี คิดถึงสิ่งดีๆ ที่คนรักและตัวเองทำ นับถือตัวเองและนับถือคนรัก
คนประสบความสำเร็จ เห็นว่าความท้าทายทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอ เห็นภาพตัวเองมีความสุข เติบโต ทำสิ่งดีงามและได้รับผลที่ดีงาม ลงมือทำสิ่งที่ควรทำอย่างกล้าหาญ มีจิตใจมั่นคง มีชีวิตที่ยอดเยี่ยม มีพลัง
คนที่เติบโตทางจิตใจ เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วสลายไปต่อเนื่องไม่มีหยุด ต้องพัฒนาความเข้าใจภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง ถอยตัวเองออกมาเป็นคนดู ได้ปัญญาจากสิ่งที่เกิดขึ้น เก็บความรู้ความเข้าใจไว้ จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์นั้นอีก แล้วปล่อยความคิดถึงเหตุการณ์นั้นไป ให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนพรายอากาศในน้ำที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปๆ
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: