7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- เราเป็นคนโชคดี ทำอะไรก็ตั้งใจทำจนสำเร็จ

รับมือกับความสำเร็จให้ไหว
การสอนให้คนทำบางอย่างให้สำเร็จ ไม่ยาก แต่การสอนให้คนรับมือกับความสำเร็จให้ไหว เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย
คนจำนวนมาก คุ้นชินกับความล้มเหลว ทันทีที่เขาได้เรียนรู้โลกใหม่ มุมมองของคนที่ทำได้สำเร็จ เขาสามารถฝึกตัวเองให้คิดและทำ ตามแนวทางของคนที่ทำสำเร็จทำได้โดยไม่ยากนัก
แต่สิ่งหนึ่งที่สอนกันได้ยาก คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของความสำเร็จ
คนจำนวนมากทันทีที่ไต่ขึ้นมา มือกำลังจะเกี่ยวขึ้นพ้นขอบเหวของความขาดแคลน ก็เกิดความกระหยิ่มว่าตัวเองสำเร็จแล้ว
เหมือนคนที่พยายามไต่เขามานาน จุดที่อันตรายกลับไม่ใช่ที่ตีนเขา เพราะเขาไต่อย่างระมัดระวัง แต่เป็นจุดที่ใกล้ถึงยอดเขา เพราะในขณะนั้น ตาจะมองจับจ้องไปที่ยอดเขา จนลืมมองจุดทีเท้าก้าวเดิน ลืมรักษาสภาวะทางกายทางใจ ความเพียรพยายาม ลืมวินัยในการทำงาน วินัยในการใช้เงินให้ถูกวัตถุประสงค์
ลืมรักษาความธรรมดาของชีวิต
สิ่งสำคัญคือ สร้างผลงานให้เป็นตำนาน แต่กินอยู่มีชีวิตอย่างธรรมดา
คนแต่ละคน ที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง ทำสิ่งดีงามเป็นที่รู้จักยาวนาน สร้างความแตกต่างให้ผู้คนมีความสุข ทำประโยชน์ให้โลกนี้อย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่ถูกใจคน ทำให้สังคมดีมีความสุข
การประสบความสำเร็จอย่างยืนยาวอยู่ที่การรู้วิธีรักษาความปกติธรรมดาของการ ดำเนินชีวิต เห็นว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงทั้งนั้น รักษาใจให้เป็นกลางต่อทั้งความท้าทายและความสำเร็จ
คนจำนวนมากรักษาใจได้ดีเวลามีปัญหาฝึกฝนตนเองอย่างหนักเพื่อเอาใจให้รอดจาก ปัญหา แต่สิ่งสำคัญเช่นกันคือการรักษาใจกับความสำเร็จ รักษามิตรภาพ รักษาความดี รักษาการทำประโยชน์ ในยามสำเร็จ
หัวใจคือความเสมอต้นเสมอปลาย สิ่งที่เราทำในการฝึกตน ก่อนที่จะสำเร็จ ไม่ว่าเป็นการเรียนรู้วิชาทางโลกทางธรรม รักษาระดับการพัฒนา พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแม้การหยุดนิ่งในกุศลธรรม รักษามิตรภาพ ความสำเร็จไม่สนุกเลยหากไม่มี มิตรที่งดงาม และมิตรที่งดงาม จริงใจมีปัญญาที่ยืนเคียงข้างเราผ่านวันของความยาก คือรางวัลที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์
รักษามิตรที่ดี มีปัญญา รักษาความธรรมดาในชีวิต
เขียนโดยครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง
จากหนังสือเข็มทิศชีวิต5มั่งคั่ง
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: