7/24/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ความสามารถของเรายิ่งใหญ่กว่าความท้าทายเสมอ

ทุกอย่างในจักรวาลปรากฏขึ้น เพื่อช่วยให้คนแต่ละคนประสบความสำเร็จ สิ่งเดียวที่ขวางกั้นความสำเร็จเอาไว้ได้ คือ คลื่นความคิดความรู้สึก ของคนคนนั้นเอง
การเปลี่ยนโลก เปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอก เริ่มจากการเปลี่ยนคุณภาพความคิด ความรู้สึกของใจเราเอง
เพราะใจ เป็นตั้งแต่ แว่นตาที่เราใช้ในการตัดสินตีความโลก แว่นดำตีความว่าโลกสีดำ ทำให้พฤติกรรมทำตามนั้น ส่งผลไปถึงผลลัพธ์ในชีวิต
เลือกใช้กรอบอะไรมีผลทำให้การกระทำและชีวิตเราเป็นตามนั้น
เลือกความเชื่อ การกระทำความคิด ที่ถูกต้องชัดเจน มีความสุข ชีวิตดี เปลี่ยนได้ทันที
ขอให้มีความสุขมากๆ ทำประโยชน์ อบอุ่น ร่มเย็น
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: