7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ทำดีไม่ใช่เพื่อเขา แต่เพื่อเรา และ หลักการเข็มทิศความสำเร็จ

หลักการเข็มทิศความสำเร็จ ประจำวัน คือ
1 รักดูแลครอบครัว กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างลึกซึ้ง เชื่อว่าเราเป็นที่รัก
2 รักษาใจในแดนบวก คิด พูด ทำดี ช่วยเหลือ ทำบุญ แบ่งปัน เชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีดีคนดีดี ความมั่งคั่งดีดี
3 ตั้งเป้าหมาย แล้วลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องจนสำเร็จ เชื่อว่าความสำเร็จของเราจะช่วยเหลือผู้คนและดูแลครอบครัวได้ดีที่สุด
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: