9/27/2016

The best Sticker printing manufacturer in Thailand with USA quality called Weber

The best Sticker printing manufacturer in Thailand with USA quality called Weber

Weber and Tomco Packaging (Chiangmai) 081 617 2116
ความเป็นมา
    บริษัท “Weber Marking Systems Inc.” ประเทศ สหรัฐอเมริกา ใด้ร่วมกันดำเนินธุรกิจทางด้านการพิมพ์ในประเทศ ภายใต้ชื่อ “Weber Marking System (Thailand) Co.,Ltd.” จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจทางด้านการพิมพ์มากเป็นเวลากว่า 15 ปี ประสบการ์ณที่เราสั่งสม, ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับทางบริษัท, คุณภาพในการผลิตที่มีมาตฐาน และ การยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้เป็นเราไม่เคยหยุดการพัฒนาทางด้านธุรกิจการพิมพ์จนถึงปัจจุบันนี้

สติ๊กเกอร์ สำหรับ อุตสาหกรรมสายการบิน & คาร์โก้ Stickers for Freight Forwarder

อุตสาหกรรมสายการบิน & คาร์โก้

ส่วนใหญ่จะใช้ติดที่ตัวกล่อง เนื้อสติ๊กเกอร์ที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษชนิดเกรดธรรมดา หรือกระดาษอาร์ต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สติ๊กเกอร์ที่มีราคาสูงมาก เพราะเป็นแค่การติดเพื่อบ่งบอกลักษณะของสินค้าที่อยู่ภายใน
ส่วนใหญ่ขนาดสติ๊กเกอร์ที่ใช้กันก็คือ 3”x4”, 4”x4”, 5”x4” และ 6”x4”

สติ๊กเกอร์ สำหรับ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ Stickers for Electronic Industry

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

      เนื่องจากอุตสาหรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นธุรกิจเฉพาะประเภทหนึ่ง ทางบริษัทได้มีการจำหน่ายฉลากให้กับลูกค้า ซึ่งฉลากจะมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความคงทน สามารถทนความร้อนสูงได้ ฉีกไม่ขาด ก้นน้ำได้  โดยวัตถุดิบที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบประเภท ซิลเวอร์โพลีเอสเตอร์ และไวท์โพลีเอสเตอร์  และลูกค้าสามารถขอเอกสารรับรองเกี่ยวกับสารโลหะหนักต่างๆเพื่อป้องกันการปนเปื้อนได้ รวมทั้งบริษัทยังได้รับใบรับรองจาก UL ที่องค์กรระดับนานาประเทศให้การยอมรับ เพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพของฉลากของบริษัทด้วย

สติ๊กเกอร์ ในอุตสาหกรรมประเภทน้ำมันหล่อลื่น Stickers for Lubrication Industry

อุตสาหกรรมประเภทน้ำมันหล่อลื่น


สติ๊กเกอร์ที่ใช้ก็จะมีทั้งเนื้อกระดาษและเนื้อฟิล์ม ถ้าต้องใช้กับงานที่ติดแกลลอน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเนื้อฟิล์มเนื่องจากต้องโดนความร้อนและคราบน้ำมัน แต่ถ้าใช้ติดกระป๋องน้ำมันเครื่องสามารถใช้เป็นเนื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ธรรมดาหรือเนื้อฟิล์มได้   
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากสินค้าให้กับลูกค้าโดยเฉพาะฉลากสินค้าน้ำมันเครื่องซึ่งถือได้ว่าเราเป็นบริษัทแถวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตฉลากสินค้าน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้า เช่น ปตท., BP-CASTROL, MOBIL, TOYOTA , DUCKHAM,  VALVOLIN, เป็นต้น 

ซึ่งฉลากสินค้าน้ำมันเครื่องของเรานั้นใช้กระดาษที่มีกาวชนิดพิเศษสามารถติดกระป๋องน้ำมันเครื่องที่ทำจากโพลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Ployethylene หรือ HDPE) ที่โรงกระป๋องมักนิยมใช้กันในปัจจุบัน และกระดาษชนิดต่าง ๆ ที่ใช้พิมพ์ฉลากน้ำมันเครื่องของเรามีมากมายไม่ว่าจะเป็น White-gloss paper+ Uv Varnished , White- gloss paper + opp laminate, PPS+ Laminate , PPS + Hologram, White- gloss paper + opp laminate +  cold foil  เป็นต้น ส่วนเรี่องสีของงานพิมพ์นั้นเราสามารถพิมพ์ฉลากสินค้าได้มากกว่า 8 สี ทั้งระบบการพิมพ์แบบม้วนและแบบแผ่น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยการผลิตทั้งหมดสามารถทำสำเร็จได้ในระบบเดียวจึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเราพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังได้มาตรฐานและคุณภาพสูงและยังสามารถพิมพ์ได้ทั้งพิมพ์บนกาวและผงมุก

Sticker in Cosmetic industry สติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง


คอสเมติคส์ : สติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ใช้ติด ถ้าติดลงบนหลอดหรือขวดที่มีรูปทรงพิเศษจะใช้เป็นเนื้อ PE เนื่องจากจะสามารถติดตามขวดหรือหลอดที่มีรูปทรงพิเศษได้ดีกว่า ถ้าเป็นรูปทรงธรรมดาก็จะสามารถใช้เนื้อสติ๊กเกอร์ที่เป็น PP และเนื้อกระดาษได้

สติกเกอ Sticker สำหรับ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

     
สติ๊กเกอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะติดที่ตัวสินค้าเลย เช่น ติดขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาบ้วนปาก ส่วนมากจะใช้สติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อกระดาษเช่น กระดาษขาวมัน หรือกระดาษอาร์ต แล้วเคลือบ UV เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน ISO

ฉลากได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL


บริษัทเวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์  จำกัด  ได้รับความไว้วางใจจากลูกกค้าให้ผลิตฉลากสำหรับติดบนผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเลคทรอนิค ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Underwriters Laboratories Inc.(UL) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฉลากเป็นประเภทที่มีคุณสมบัติ สามารถทนความร้อนอุณหภูมิที่ -40 0C – 45 0C และฉลากมีหลากหลายขนาดท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

Carbon footprint

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อน จึงมีการนำระบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท เป็นเจ้าแรกของโรงพิมพ์ในประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ในการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งยังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองในปี 2010 โดยมีสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ Self adhesive label, White gloss paper face stock ซึ่งมีค่าของคาร์บอนที่ปล่อยสู่บรรยากาศที่ 0.79 kg และ Self adhesive label, White gloss Polypropylene face stock ซึ่งมีค่าของคาร์บอนที่ปล่อยสู่บรรยากาศที่ 0.58 kg

ISO 14001:2004


บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน จึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 (Environmental Management Systems – Requirement wint Guidance for use) มาประยุกต์ใช้และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ในปี 2009

OHSAS 18001:2007


บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้นำระบบอาชีวะอนามัย และความปลอดภัย มอก 18001 : 2542 (Occupational Health and safety Management Systems : Spacification) มาประยุกต์ใช้และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 ในปี 2007 และปรับปรุงเป็น OHSAS 18001 : 2007 ในปี 2009

ISO 22000:2005

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหาร  (Food safety Management Systems – Requirements for any Organization in the food chain) มาประยุกต์ใช้ และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 ในปี 2007

ISO 9001:2008

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ 9001 : 2000 (Quality Management Systems – Requirements) มาประยุกต์ใช้และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในปี 2004 และปรับปรุงเป็น ISO 9001 : 2008 ในปี 2009 

ระบบการพิมพ์ของบริษัท        ทางบริษัทฯสามารถพิมพ์ฉลากติดสินค้า (สติ๊กเกอร์)  ป้ายราคา ทั้งงานสติ๊กเกอร์เปล่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปเขียนติดบนผลิตภัณฑ์หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดด้วยตนเอง รวมถึงงานพิมพ์ตั้งแต่ 1 สีจนถึง 10 สี  โดยใช้เทคโนโลยี  Flexo ในการพิมพ์ฉลาก เราสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ตามรูปแบบและข้อกำหนดของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ หมีกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์มีทั้ง หมึกน้ำ และ หมึกUV ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนวานิชที่ใช้มีทั้งวานิชธรรมดาสำหรับงานพิมพ์เพื่อเน้นความสวยงาม และวานิชพิเศษสำหรับงานพิเศษโดยเฉพาะ

ฉลากม้วนระบบ

บริษัท มีนโยบายเน้นด้านคุณภาพและบริการเป็นหลัก ทางบริษัทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อมารองรับและให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยให้อยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสม สำหรับฉลากสินค้าประเภทม้วน คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการช่วยลูกค้าลดเวลาการทำงานและลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งบริษัทสามารถพิมพ์งานในระบบม้วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องติดสติ๊กเกอร์ รวมทั้งเครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอลทรานเฟอร์  ได้ทันที  และสามารถพิมพ์ได้รวดเร็ว และพิมพ์งานได้ในปริมาณที่มากๆ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่แม่นยำ เพื่อลดความผิดพลาดลงลูกค้าสามารถผลิตงานได้ต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการตอบรับดีทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าด้วยดีมาโดยตลอด


ติดต่อ Tomco Packaging (Chiangmai) Co., Ltd
Pongsak Sudthivivat พงศ์ศักดิ์ สุทธิวิวัฒน์ 
Mobile Phone: 081 617 2116

No comments: