7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- เพชรรามา ควบคุมความคิดให้คิดภาพสิ่งที่ต้องการเท่านั้น

เห็นภาพสิ่งที่ต้องการ แนบใจ
เพราะเรา คือ คน ที่ ใช่ ใช่ ใช่
ถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใคร ถ้าไม่วันนี้แล้วจะเมื่อไร
ไม่บังคับคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ
โฟกัสสิ่งที่ตัวเองทำได้
เรามีหน้าที่ กำหนดภาพ ประทับภาพมุ่งมั่นแน่วแน่กับภาพในใจ ด้วยความคิดแง่บวกเท่านั้น
ควบคุมความคิดให้คิดภาพสิ่งที่ต้องการเท่านั้น

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: