7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- สาเหตุ ของปัญหาต่างๆในชีวิตเรา เป็นความเชื่อ ความคุ้นชิน เป็นกรอบ ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความคิด

 มีผลมาจากสิ่งที่หมักดองอยู่ในใจของเรา เป็นความเชื่อ ความคุ้นชิน เป็นกรอบ ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความคิด เป็นทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลัง การคิด การกระทำ คำพูด การตัดสินใจ ท่าทีการลงมือทำทั้งหมดของเรา ทั้งที่มันเวิร์คและไม่เวิร์ค
กรอบความเชื่อที่ผิด มีผลต่อความรักความสุขความสำเร็จ
กรอบความเชื่อที่ลึกซึ้งที่สุด สั่งสมมายาวนานในชีวิตเรา
ตอนที่เราเป็นเด็ก เราได้เรียนรู้โลก พัฒนาวิธีการเป็นของเราในโลก การทำให้เราปลอดภัย การทำให้เรามีความสุข เป็นที่รัก การทำให้เราไม่ต้องได้รับความเจ็บปวด เราบ่มเพาะความเชื่อที่ตัดสินตัวเอง ว่าคู่ควร กับความรัก ความสุข ความสำเร็จมากแค่ไหน บ่มเพาะวิธีการฏิบัติการของเราต่อโลก
จุดอ่อนที่มีผลมากอย่างหนึ่งคือ ตอนที่เราเป็นเด็ก เราเรียนรู้จากคนที่ใกล้ตัวเราที่สุด ตัดสินโลกตามความเข้าใจของเด็กน้อยคนนั้น บันทึกไว้เป็นไฟล์ในใจ ที่ไม่ได้รับการอัพเดทปรับปรุงข้อมูลความเข้าใจ
แต่ในปัจจุบันขณะนี้ เราสามารถเลือกความคิด ทำความเข้าใจ กับสิ่งต่างๆที่เราได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูอบรมมา ที่มีผลต่อความเชื่อ ความเคยชิน นิสัยทั้งหมดของเรา
“การเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิต ไม่สามารถทำจากแค่ในระดับผิวๆของใจได้ แต่ต้องปรับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าส่งผลต่อสิ่งที่เราทำพูดคิด สิ่งที่เป็นกรอบความเชื่อความคิดการกระทำทั้งหมดของเรา”
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: