7/23/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ความฝัน เริ่มทำงาน เมื่อเราเริ่มทำงาน

ควบคุมความคิดให้คิดภาพสิ่งที่ต้องการเท่านั้น
มองทะลุสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอ
เราสร้างสิ่งที่เราต้องการสร้างได้ มีได้ และเป็นได้แบบที่เราต้องการ มีและเป็น
เห็นภาพสิ่งที่เราต้องการซ้ำๆ และใคร่ครวญแนบใจ
ห่างไกลคนที่คิดด้านลบ ปล่อยพลังงานด้านลบ
การยอมรับศักยภาพความคิดของเรา มีแต่เพิ่มโอกาสที่ดี การคิดขัดแย้ง เท่ากับเสียโอกาส
ทำเป้าหมายให้ปรากฏบนพื้นฐานของความรอบคอบใจมั่นคง มีคุณธรรม
ภาพความสำเร็จเป็นจริงได้ เมื่อเราเริ่มช่วยเหลือแบ่งปันทันทีตั้งแต่ขณะนี้
จรรโลงเพื่อนมนุษย์ในทุก ๆ วันของชีวิต รอยยิ้ม คำพูดให้กำลังใจ แรงบันดาลใจ สิ่งของ ความหวัง วันนี้ ทันที
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: