7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ยอมรับ เข้าใจ ให้อภัย แล้วเดินต่อ ไม่กลับซ้ำรอยเดิม

ใช้ชีวิตแบบงานศิลป์ ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป เหลือไว้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด เท่านั้น เหมือนการเขียนหนังสือ หนึ่งเล่ม คนมากมายกังวลกับการเขียนให้ได้เยอะ แต่ที่จริงแล้ว ทุกประโยคที่สำคัญที่สุด และเปลี่ยนชีวิตคนเท่านั้น ที่ควรได้อยู่ ในหนังสือ เวลา หัวใจ ความรู้สึกของทุกคนมีค่า ให้เขาเอาเวลาไปอยู่กับคนที่เขารัก บอกปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่ดีที่สุด เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นในการส่งมอบผลงาน จากหนังสือเข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง 5
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: