7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- คนเก่งก็เป็นคนดีได้ คนที่ประสบความสำเร็จรำ่รวยก็มีความสุขได้

ทุกวันนี้มีคนดีดีมากมายที่อึดอัดคับข้อง ฝืดเคืองทางธุรกิจ รายได้ไม่พอเพียง เบื่องานที่ทำ ที่ไม่ได้ตอบแทนให้ชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางด้านการเงินและความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ทำให้ชีวิตหมดแรงหมดพลัง
นักวิจัยพบว่า สิ่งที่มีผลกับการสร้างความสำเร็จของคน มีผลมาจาก ความเชื่อเรื่องความสำเร็จซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ในหัว เช่นคนบางคนมีความเชื่อว่า โอกาสและสิ่งดีดีไม่มีในโลก เขาก็จะไม่สามารถ มองเห็นแม้โอกาส สิ่งดีงามหรือคนดีดีมาอยู่ตรงหน้า
คนที่จิตใต้สำนึกของเขาเชื่อว่าคนดีดีควรจะไม่มีเงินมาก เชื่อว่าการประสบความสำเร็จทำเงินได้มากแปลว่าโลภ หรือไม่รู้จักพอเพียง ไม่สันโดษ เขาก็จะมีเงินและความสำเร็จได้เท่าที่จิตใต้สำนึกเขารู้สึกสบายใจ
บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองยอมรับความสำเร็จได้มากกว่านั้น แต่สถาณะการณ์ที่ปรากฏตรงหน้า เป็นตัวชี้วัดสิ่งที่เขายอมรับอยู่ในส่วนลึกของใจ
หากมีมากกว่านั้น จิตใต้สำนึกของเขาจะหาทางกำจัดโอกาสหรือเงินนั้นไป ตัวอย่างเช่นคนที่ถูกหวยหรือได้ลาภจากหุ้นก้อนใหญ่มา แล้วทำให้เงินหายไปหมด ภายในเวลาสั้น หรือคนที่ปฏิเสธตำแหน่งดีดี ทำประโยชน์ให้คนได้มาก ที่มีรายได้สูง เพราะไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับการได้รับผลตอบแทนขนาดนั้น
ความเชื่อของคนถูกปลูกฝังจากสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ื โรงเรียน การเลี้ยงดู หลายครอบครัวอาจเคยบอกลูกว่า ไม่ต้องเก่งหรอกลูกเป็นคนดีก็พอ หรือไม่ต้องรวยหรอกลูกแค่มีความสุขก็พอ ราวกับว่าคนเก่งไม่สามารถดีได้ หรือต้องคนจนเท่านั้นจึงจะมีความสุข
เราเลยได้เห็นคนดีมากมายที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเปิดช่องให้คนเก่งแต่ไม่ดีเข้าควบคุม ทั้งที่คนเก่งก็เป็นคนดีได้ หรือทำไมคนดีจะเก่งไม่ได้ด้วยเล่า
คนที่ประสบความสำเร็จรำ่รวยก็มีความสุขได้ ไม่ได้แปลว่าต้องจนไม่เก่งจึงจะเป็นคนดีมีความสุข
ในหลักฆารวาสธรรมทางพุทธศาสนานั้น เมื่อเราเป็นผู้ครองเรือน เราสามารถมีปัญญาในการรู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ลงทุน รู้จักแบ่งปัน ทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น
การคิดค้าขายก็สามารถ มองงานอย่างเข้าใจในมิติต่างๆ ทำงานให้ผลของงานเป็นประโยชน์กับคน มีการศึกษาวางแผนอย่างรอบคอบ ประชุมปรึกษาทบทวน มีวินัยในการทำงาน การใช้เงิน พิจารณาข้อมูลป้อนกลับ
ทำงานเต็มที่แต่ปล่อยวางในผลลัพธ์ มีความสุขตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ หลังทำ ได้ผลของงานแล้วก็มาศึกษาทบทวน ตรวจสอบเอาใจใส่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การทำงานก็กลายเป็นทั้งการขัดเกลาสติปัญญา ความเข้าใจความเห็นใจผู้อื่น ฝึกคุณธรรมไปพร้อมๆกับการสร้างความสำเร็จ ได้ประโยชน์ทางใจตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคต
นอกจากความเชื่อ(Belief)ที่เป็นตัวจำกัดความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จของคนแล้ว ยังมีความขัดแย้งภายในใจ (Internal Conflict) ที่มีผลต่อความสำเร็จ
แม่คนหนึ่งคิดว่าถ้าทำงานประสบความสำเร็จแสดงว่าเป็นแม่ที่ไม่รักลูกไม่เอาใจใส่ ลูกจะเติบโตมาไม่ดี ผลคือ ทำงานแบบเบื่อหน่ายซังกะตาย กลับถึงบ้านก็รู้สึกอ่อนแรงเพราะขาดแรงบันดาลใจ อึดอักหงุดหงิดใส่ลูก เรียกร้องเอาแต่ใจกับสามีเพราะลึกๆแล้วโกรธที่ตัวเองต้องทิ้งความฝันเพื่อครอบครัว ยิ่งเห็นสามีมุ่งมั่นทำงานเพื่อครอบครัวก็ยิ่งโกรธ เพราะเป็นความกดดันจากภายในลึกๆ เพียงแต่อาจแสดงออกเป็นการตำหนิสามีเรื่องอื่น
ความขัดแย้งภายในหรือ Internal Conflictทำให้คนมากมายเดินหน้าก็ผิดถอยหลังก็ไม่ได้ ทำอะไรก็รู้สึกผิดรู้สึกอึดอัดไปหมด
มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวเอง โลกจะส่งโจทย์ส่งความท้าทาย
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: