7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ตัดสินใจเลือกความเชื่อที่ให้พลังมีชีวิตอย่างกล้าหาญยอดเยี่ยมมีพลังทุกวัน

อาจมีบางคนทำให้เราท้อแต่มีคนมากมายและเหตุการณ์มากมายกว่าที่ต้องการให้เรามีความสุขมีชีวิตที่ดี ลองสำรวจความเชื่อที่เราจำกัดตัวเองไม่ให้เป็นเราได้ดีที่สุด ไม่ได้รักไม่ได้บอกรักไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่ควรทำ อะไรที่เราเคยใช้เป็นข้ออ้างว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะ.....
กี่ครั้งที่เราทำให้ตัวเองพลาดสิ่งที่ดีคนดีดีในชีวิตจากการขังตัวเองไว้ในความเชื่อว่าทำไม่ได้ที่เราอาจเชื่อเพราะครูบอกพ่อแม่บอกเพื่อนบอกหรือเคยลอง2-3ครั้งแล้วไม่ได้ ลองมองไปอีก10ปี20ปีข้างหน้ากับการมีชีวิตอยู่กับความเชื่อนี้ ตัดสินใจเลือกความเชื่อที่ให้พลังมีชีวิตอย่างกล้าหาญยอดเยี่ยมมีพลังทุกวัน
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: