7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ทันทีที่ใจยืดไปยึด ความทุกข์ความหนักเกิดขึ้นทันที

"“ความทุกข์ของเรา เกิดขึ้น เมื่อใจของเรา ยืดเข้าไปอยาก ยืดเข้าไปยึด ว่า สิ่งนี้ คนนี้ เรื่องนี้ ของนี้ เป็นของเรา เป็นชื่อเสียงของเรา เป็นคนที่เรารัก ต้องได้อย่างใจเรา ทันทีที่ใจยืดไปยึด ความทุกข์ความหนักเกิดขึ้นทันที
ปัญหา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งจำเป็น ความรู้สึกทุกข์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น คนไม่มีความสุขอารมณ์ไม่ดี ตัดสินใจผิด คิดอะไรดีดีไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้
ไม่มีเหตุผลใดให้เราเป็นทุกข์ สิ่งที่แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทุกข์กับมันไปทำไม สิ่งที่แก้ได้ เราก็ไม่ควรทุกข์กับมันอยู่แล้ว เราทุกข์โดยไม่มีเหตุผล ทุกข์เพราะคิดผิด เห็นผิด ก็คิดใหม่ คิดถูกได้ ใจสบาย แก้ปัญหาได้ทันที อย่างน้อย ที่ความรู้สึกในใจของเราเอง” - ฐิตินาถ ณ พัทลุง หนังสือเข็มทิศชีวิต
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: