7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตทั้งหมดของเรา

สวัสดียามเช้า วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตทั้งหมดของเรา ขอให้ทุกคนลงมือหว่านเมล็ดพันธ์ความคิด งาน การลงทุน ความรักความสุข ที่จะงอกงามเติบโต ให้สวนชีวิตเราสวยงาม มั่งคั่ง มั่นคง อบอุ่นใจ ขอให้ทำสิ่งดีงามที่ตั้งใจสำเร็จ ร่ำรวยรุ่งเรือง เป็นที่รัก ทุกคน ตลอดไป

No comments: