7/23/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ภูมิใจที่เกิดใต้ร่มพระบารมี

ภูมิใจที่เกิดใต้ร่มพระบารมี ทรงรักดูแลและทำเพื่อประชาชนของพระองค์เสมอมา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

No comments: