7/22/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- แต่ความมั่นคงในใจเป็นการเลือกของตัวเอง

หนังสือที่อยู่บนหัวเตียงของคนมากมายมาตลอดเวลา หลายปี มียอดขายในประเทศไทยทั้งชุดรวมกันกว่า 1,500,000 เล่ม เคยถูกปฏิเสธจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะมีกี่คนอ่านถ้าเล่าเรื่องแบบนี้
เพราะฟังเสียงในใจตัวเอง จึงมีหนังสือชุดเข็มทิศชีวิตในปัจจุบัน
เสียงภาย นอกเป็นสิ่งเตือนให้เราย้อนกลับมาทบทวนตรวจสอบสิ่งที่เราทำด้วยใจมั่นคง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ความสามารถที่จะฟังเสียงภายในหัวใจตัวเองว่าเราเป็นใคร มีอะไรอยู่ในตัวเรานี้ กำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไร ด้วยวิธีอย่างไรจึงได้ผลดีที่สุดในทุกๆ ทาง
ถ้าเมื่อไรที่คนคนหนึ่งรู้ชัดว่าตัวเองเป็นใคร ที่ผ่านมาทำอะไร เกิดประโยชน์อย่างไรกับผู้คน มีเจตนาก่อนทำ ระหว่างทำ หลังทำ ทำสำเร็จได้ประโยชน์สมบูรณ์ขนาดไหน อย่างไร เสียงภายในของเขาจะแจ่มชัด มีใจที่มั่นคง
เสียงภายนอกเป็นเสียงเตือนให้พิจารณาทบทวนเป็นข้อมูล
แต่ความมั่นคงในใจเป็นการเลือกของตัวเอง
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: