7/24/2015

เข็มทิศชีวิต ฐิตินาถ ณ พัทลุง- ทำสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองได้ ชีวิตดีทุกวัน

ความทุกข์มาเป็นการเตือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง
อย่างน้อยที่สุดคือความคิดของเรา
ความคิดที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างใจ ทันที
ความรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจมาเพื่อเตือนให้เราปล่อยและเปลี่ยนความคิด
เราทุกข์เพราะเรากำลังหยิบฉวยความคิดที่ผิด
ความคิดผิดไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่สร้างปัญหา
การคิดสิ่งดีงาม เป็นประโยชน์ให้ทางออกกับชีวิต
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
--------
มาเรียนเข็มทิศเศรษฐีใจบุญ 8-9 สิงหาคม .2558
โทร 086 745 1777, 086 745 9777, 086 745 0777, 086-664-8870 เวลาสำคัญเปลี่ยนชีวิต

No comments: