1/02/2015

อยากเปิดบริษัททัวร์หรือเข้าสู่วงการธุรกิจท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อมรับ AEC

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมเติมความฝันที่จะก้าวหน้ากับธุรกิจท่องเที่ยว
อยากเปิดบริษัททัวร์หรือเข้าสู่วงการธุรกิจท่องเที่ยว
วันนี้ คุณสามารถเติมฝันให้เป็นจริงได้
กับ
Program
Powersuccess

1.สัมมนาเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ (Basic)


รอบวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
ยังรับได้อีก 5 ที่


เวลาและสถานที่สัมมนา

เวลา                            :  9.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.เป็นต้นไป)
ค่าใช้จ่าย                    :  4,500 บาท / ท่าน
                                     รวมเอกสาร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรก
สถานที่                        :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(confirm ที่นั่งและห้องเรียนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ต้องเดินทางไป ไม่รับ walk in ค่ะ)         
                    
***กรณีที่ท่านมีเหตุไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรม โดยแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าอบรมแทน แต่ไม่สามารถยกเลิกสัมมนาได้***

2. สัมมนาหัวหน้าทัวร์แบบมืออาชีพ
(Basic)


รอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
ยังรับได้อีก 8 ที่
เวลาและสถานที่สัมมนา
เวลา                        :  9.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.เป็นต้นไป)
ค่าใช้จ่าย                :  4,500 บาท / ท่าน
                                 รวมเอกสาร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรก
สถานที่                    :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(confirm ที่นั่งและห้องเรียนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ต้องเดินทางไป ไม่รับ walk in ค่ะ)
         

***กรณีที่ท่านมีเหตุไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรม โดยแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าอบรมแทน
แต่ไม่สามารถยกเลิก
สัมมนาได้***

ต้องการสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาคลิกที่นี่

ทั้ง 2 หัวข้อหากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าวหรือไม่สามารถมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ สามารถสมัครแบบสัมมนาส่วนตัวเพื่อเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ท่านต้องการได้ค่ะ

รายละเอียดการสัมมนา


สัมมนาเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ (Basic)

Picture
"อยากเปิดบริษัททัวร์เป็นของตัวเอง ฝันอยากทำงานท่องเที่ยว"


สัมมนาหัวหน้าทัวร์แบบมืออาชีพ
(Basic)

Picture
"อยากเป็นหัวหน้าทัวร์ นำทัวร์ไปต่างประเทศ "

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
เรื่องการสื่อสารและการบริการ
เพิ่มความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารกิจการธุรกิจนำเที่ยวแบบมืออาชีพ
รายละเอียด- ธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
- การจดทะเบียนต่างๆ
  ระบบบัญชี รายละเอียดเรื่องภาษี
- การจัดการบุคลากร
- ภาษาเฉพาะที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจท่องเที่ยว
- จริยธรรมในวิชาชีพ
- เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวกับ AEC
  etc
.
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความประสงค์นำทัวร์ไปต่างประเทศทั้งผู้ที่มีบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์และไม่มีบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และทราบในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นหัวหน้าทัวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ

รายละเอียด
-
 การเป็นหัวหน้าทัวร์ในประเทศต่างๆ
- กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับหัวหน้าทัวร์ทั้งผู้ที่ถือบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์และผู้ที่ไม่
  ได้ถือบัตรมัคคุเทศก์
- ขั้นตอนนำกรุ๊ปออกจากสนามบินทั้งเข้าและออก
- เนื้อหาสาระและขอบเขตในการบรรยายทัวร์ขณะเดินทาง
- การเอาตัวรอดในการนำทัวร์ กรณีไม่มีประสบการณ์
- จริยธรรมในวิชาชีพ
- การประกอบอาชีพกับ AEC
   etc.
Picture
Picture

ความประทับใจของผู้เข้าอบรม

"ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาสั้นๆ แต่ข้อมูลอัดแน่นใช้ได้จริง" Suttikarn N.
"ประทับใจ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นกันเองสุดๆ" Pisit R.
"บอกได้คำเดียว...Perfect แล้วค่ะ" Nipassamon A.
"วิทยากรมีประสบการณ์ตรง ได้รับความรู้ขึ้นเยอะมาก ... อยากเรียนต่อเนื่องอีก" Puttipong W.
"หลังจากได้รับการอบรม ทำให้มีความมั่นใจในการเปิดบริษัททัวร์ และรู้ว่าจริยธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ที่ที่อื่นไม่ได้ให้คำแนะนำ" Neeranart P.
"มีทั้งเนื้อหาสาระและความสนุก สอนได้อย่างไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย" Waraporn B.
ฯลฯ

การเพิ่มพูนความรู้ในแขนงต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ

ต้องการสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาคลิกที่นี่

No comments: