12/14/2014

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

บ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


หมายเลขโทรศัพท์สำรองที่พัก สถานีฯ อ่างขาง 053-450107-9 ต่อ 113 / 114)


บ้านคำดอย1-3

บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย
บ้านคำดอย

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 5,500 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 6,700 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 3,500 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 4 คน / 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น


บ้านซากุระ1-6

บ้านซากุระ
บ้านซากุระ
บ้านซากุระ
บ้านซากุระ

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,000 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,600 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 900 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้าน AK 1-20

บ้าน AK
บ้าน AK
บ้าน AK
บ้าน AK

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 1,500 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 2,100 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 650 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 2 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้านริมดอย 1-6

บ้านริมดอย
บ้านริมดอย
บ้านริมดอย
บ้านริมดอย

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคาหลังละ 2,500 บาท/คืน

 • รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคาหลังละ 4,000 บาท/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคาหลังละ 1,000 บาท/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
 • เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ที่ 280 บาท / ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 5 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
บ้าน AK ใหญ่

บ้าน AK ใหญ่
บ้าน AK ใหญ่
บ้าน AK ใหญ่
 

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม ราคา 400 บาท/คน/คืน

 • รวมอาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์ ราคา 700 บาท/คน/คืน

 • อาหารเย็น + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน ราคา 150 บาท/คน/คืน

 • ไม่รวมอาหารเช้า
** พักได้ 47 คน / รับตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

 
หอประชุม

หอประชุม่
หอประชุม
หอประชุม
หอประชุม

เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, มีนาคม

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 1,500 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า
 • หอประชุม 3 ราคา 2,500 บาท/ห้อง 
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า
 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 1,800 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 400 บาท + อาหารเช้า

เดือนธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 2,100 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเช้า
 • หอประชุม 3 ราคา 4,000 บาท/ห้อง 
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเช้า
 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 2,700 บาท/ห้อง
  – รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
  – เสริมที่นอน 1 ที่ราคา 700 บาท + อาหารเช้า

เดือนเมษายน – กันยายน

 • หอประชุม 1 และ 2 ราคา 650 บาท/ห้อง
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 2 คน
 • หอประชุม 3 ราคา 1,000 บาท/ห้อง 
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 5 คน
 • หอประชุม 4 และ 5 ราคา 750 บาท/ห้อง
  – ไม่รวมอาหารเช้า
  – พักห้องละ 3 คน
** บ้านทุกหลังมีโทรทัศน์และเครื่องอาบน้ำอุ่น
** บ้านทุกแบบให้เข้าพักตามจำนวนคนที่ระบุให้เท่านั้น

No comments: