12/12/2014

โปรแกรมทัวร์เขาค้อครบสูตร 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์เขาค้อครบสูตร 3 วัน 2 คืน

ทุ่งทานตะวัน - เขาค้อ - ไร่ บี.เอ็น -ภูหินร่องกล้า - ภูทับเบิก - ค้ออินเลิฟ - รูท 12 - วัดพระธาตุผาแก้ว

เดินทางโดยรถตู้

               เก็บบรรยากาศเย็นสบายที่เขาค้อ ทิวทัศน์บนยอดเขา ธรรมชาติอันสวยงามที่เล่าขานกันว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมพระตำหนัก อนุสรณ์ผู้เสียสละ กราบไหว้พระธาตุ นำท่านเข้าสู่เรื่องราวแห่งอดีตของโลกที่สาม โลกแห่งการต่อสู้ปลดแอกที่ภูหินร่องกล้า ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ สู่ยอดสูงสุด 1,768 เมตร ของภูทับเบิก ชมวิวแบบพานโนรามา ณ Route12 ร้านกาแฟและร้านอาหารสุดฮิปบนเขาค้อ และจิบกาแฟ ณ ค้ออินเลิฟ บายคอฟฟี่ฮิลล์ ร้านกาแฟชื่อดัง พร้อมป้อนนมแกะน่ารัก ๆมากมาย  ชมวัดพระธาตุผาแก้ว เป็นวัดที่สวย งดงามอยู่ท่ามกลางขุนเขา ล้อมรอบด้วยหมอกมากมาย


วันแรกของการเดินทาง

 06.00 น. 
- ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ บริการอาหารว่าง (1)
 
9.00 น.
- เดินทางถึง อ.พัฒนานิคม ถ่ายรูปเก็บความงามของ ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่าง จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก  ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองทองอร่าม งดงามกว้างไกลสุดสายตาของดอกทานตะวัน บานชูช่อเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก
 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2)  ที่ อ. วิเชียรบุรี หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
   
14.00 น.
- เดินทางถึง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่เขาค้อ เชิญพิสูจน์ความมหัศจรรย์ ความแปลกประหลาดที่ต้องพบด้วยตา ตนเองที่ เนินมหัศจรรย์  ขึ้นสู่เขาเขาย่า ชมพระตำหนักเขาย่า  และทิวทัศน์บนยอดเขา สัมผัสธรรมชาติ อันสวยงาม  จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ รับฟังประวัติความเป็นมาและเรื่องราวการต่อสู้ในอดีต
 
18.00 น.
 - เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ภูฟ้าใส รีสอร์ท
19.00 น.
- บริการอาหารค่ำ (3) จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยกับอากาศที่เย็นสบาย
 
วันที่สองของการเดินทาง
 
07.30 น.      
- บริการอาหารเช้า (4)
 
09.00 น.
- หลังอาหารนำท่านสู่ภูหินร่องกล้า เดินทางถึงภูหินล่องกล้า ชมลานหินแตก ลานหินกว้าง ที่เกิดจากการโก่งตัวของพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นรอยแตก ชมสำนักอำนาจรัฐ ลานอเนกปรสงค์ ชมทิวทัศน์ที่ผาชูธง, ลานหินปุ่ม  ลักษณะลานหินที่เป็นเสาแท่งเล็ก ๆ สิ่งมหัศจรรศย์ทางธรรมชาติโรงเรียนการเมืองการทหาร ชมบ้านพักแบบง่าย ๆ  กังหันพลังน้ำ สถานที่ซึ่งเป็นที่อบรมลัทธิคอมมิวนิสต์ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมขบวนการต่อสู้สมัย 6 ตุลาคม
 
12.00 น.      
- บริการอาหารกลางวัน (5)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูทับเบิก ชมทัศนียภาพของขุนเขาที่งดงาม ยามแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นับเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนักแวะชมวัดภูน้ำฟ้า (น้ำเป็นน้ำค้าง) ดูดาวบนดิน

17.00 น.     
- เดินทางถึงที่พัก ภูฟ้าใส รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศรัย (มีบริการนวด เช็คราคาที่รีสอร์ทค่ะ)
 
18. 00 น.     
- บริการอาหารค่ำ (6)  ณ บริเวณร้านอาหาร
 
วันที่สามของการเดินทาง

07 .30 น.
- บริหารอาหารเช้า (7)

9.00 น. 
- นำท่านชมเจดีย์พระธาตุผาแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

11.30 น.
 - บริการอาหารกลางวัน (8)
 
12.30 น.
- นำท่านจิบกาแฟ ณ ค้ออินเลิฟ บายคอฟฟี่ฮิลล์ ร้านกาแฟชื่อดังที่สุด กับบรรยกาศชิว ๆ มีมุมถ่ายรูปน่ารัก ๆ  ดื่มด่ำกับอากาศสดชื่น เย็นสบาย พร้อมฝูงแกะมากมาย จากนั้นนำท่านชมจุดชมวิวแบบพาโนรามา ณ Route 12 ร้านกาแฟและร้านอาหารสุดฮิปบนเขาค้อ เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ จาก เขาค้อทะเลภู
 
14.00 น.
- นำท่านสู่ ไร่บีเอ็น นักท่องเที่ยวแวะมาซื้อหาพืชผักและผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิด เช่น บรอคคอรี่ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่า อโวคาโด ลูกพลับ ผลไม้แปรรูปทั้งอบแห้ง กวน แช่อิ่ม และแยม รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด
 
14.30  น.
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ.
 
19.00 น.
- เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

No comments: