11/05/2014

ลอยกระทงย้อนยุคอดีตเวียงเจียงฮายประจำปี ๒๕๕๗ เชียงราย เชียงแสน แม่สาย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
จัดลอยกระทงย้อนยุคอดีตเวียงเจียงฮายประจำปี ๒๕๕๗
เทศบาลนครเชียงรายร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ “ย้อนรอยวิถี...ยี่เป็งเจียงฮาย” อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๖  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   ณ อาคารเทิดพระเกียรติ (เชิงสะพานขัวพญามังราย)
 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย และตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และการขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป และในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้มีแนวคิดในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่า จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงในรูปแบบย้อนยุค  ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อาคารสมเด็จย่าฯซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงรายที่ใช้จัดแสดงราชรถบุษบกที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบศิลปะล้านนาที่ได้รับการออกแบบจากศิลปินหรือสล่าชาวล้านนาภายในอาคารอย่างสวยงาม ซึ่งบริเวณด้านหลังของอาคารฯ ติดกับลำน้ำกกน้อยสายในที่เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามเหมือนในอดีต ภายหลังที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่แม่กกน้อยสายใน โดยร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย”
การจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลนครเชียงรายที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมย้อนยุคเพื่อรำลึกถึงเมืองเชียงรายในอดีต โดยใช้ชื่องานว่า “ย้อนรอยวิถี...ยี่เป็งเจียงฉาย” ด้วยการประดับตกแต่งด้วยตุงและโคมไฟ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงกลิ่นอายของเมืองเชียงรายให้ทุกคนได้สัมผัสกันท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนาในอดีต ข่วงวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวแลง การจัดนิทรรศการย้อนรอยเวียงเจียงฮายการสาธิตการประดิษฐ์ตุงและโคมไฟแบบล้านนาการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หามของชุมชนต่างๆ และกระทงประเภทสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนาของพี่น้องชาวเชียงรายการประกวดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์บนแคร่หาม ขบวนแห่กระทงประเภทสวยงามและการประกวดหนูน้อย  เทพีนพมาศ และเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศของการจัดงานได้จัดให้มีรำวงย้อนยุคพร้อมๆ กับการแสดงคอนเสิร์ตจากวงมีสเตอร์ทีม และแมงปอ ชลธิชา ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในช่วงค่ำคืน พร้อมๆกับชมบรรยากาศการลอยกระทงในแม่น้ำกกน้อยสายในที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมีชีวิตเหมือนในอดีต ซึ่งอยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของอาคารเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน
นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขบวนแห่กระทงจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น.เป็นต้นไป บนเส้นทางถนนธนาลัยเริ่มจากบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ผ่านสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสี่แยกกลางเวียง (สถานีตำรวจฯ) ผ่านแยกเพื่อเลี้ยวเข้าสู่สถานที่    จัดงานอาคารเทิดพระเกียรติฯ และได้กำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีกลาง         อาคารเทิดพระเกียรติฯ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) ส่วนในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ทำพิธีปล่อยขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ ไปตามเส้นทางเดิมที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจทั่วไปร่วมย้อนอดีตเที่ยวชมงานประเพณีที่ทรงคุณค่าและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่หาดูได้ยาก เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน
"ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานยี่เป็งในจังหวัดเชียงราย"
1."ประเพณีลอยกระทง ย้อนรอยวิถี ยี่เป็งเจียงฮาย" วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เชิงสะพานขัวพญามังราย อ.เมืองเชียงราย
2."ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองเชียงแสน" วันที่ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
3."งานสืบสานประเพณีลอยกระทงแม่สาย" วันที่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามฝึกยุววรรณ (หน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สาย)
4."โกมลอย เกี๋ยงเป็ง ฮิมโขง ตี้เจียงของ ครั้งที่ 3" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานท่าผาถ่านบัานวัดหลวง
5.งานลอยกระทงประจำปี 2557 วันที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน

ขอบคุณภาพประกอบจากhttp://www.tourismthailand.org/LoiKrathong/?lang=th
รูปภาพ : "ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานยี่เป็งในจังหวัดเชียงราย"
1."ประเพณีลอยกระทง ย้อนรอยวิถี ยี่เป็งเจียงฮาย" วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เชิงสะพานขัวพญามังราย อ.เมืองเชียงราย
2."ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองเชียงแสน"  วันที่ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
3."งานสืบสานประเพณีลอยกระทงแม่สาย" วันที่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามฝึกยุววรรณ (หน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.แม่สาย)
4."โกมลอย เกี๋ยงเป็ง ฮิมโขง ตี้เจียงของ ครั้งที่ 3" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานท่าผาถ่านบัานวัดหลวง 
5.งานลอยกระทงประจำปี 2557  วันที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.tourismthailand.org/LoiKrathong/?lang=th

No comments: