5/21/2014

พี่รักเจ้า
เนื้อเพลง พี่รักเจ้า

พี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำ 

กินนรรักถ้ำ ไม่ล้ำพี่รักเจ้า

กุนชรหวงงา มฤคคาหวงเขา 

ยังไม่เท่าพี่หวงนงเยาว์

พี่หวงเจ้ากว่าดวงฤทัย

กระต่ายพะวงหลงจันทร์ถึงมัวเมา 

พี่หลงเจ้ามัวเมากว่านั้น..นะชื่นใจ

พี่นี้แสนรักใคร่ รักเจ้ายิ่งสิ่งใด ปองฤทัยใฝ่หา

แม้นพี่ขาดเจ้า เท่ากับพี่นี้ขาดใจ 

สูญสิ้นอาลัย สิ้นใจเพราะขวัญตา

อยู่ไปไร้ในคุณค่า 

ใจปองน้องนางร้างลาคงตรมน้ำตาร่ำไป


พี่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้ 

ยุพารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่

จงปลงน้ำคำ น้อมนำดวงฤทัย 

พี่เพียงให้น้องนางรักใคร่ได้ 

แม้ครึ่งพี่เอย


พี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำ 

กินนรรักถ้ำ ไม่ล้ำพี่รักเจ้า

กุนชรหวงงา มฤคคาหวงเขา 

ยังไม่เท่าพี่หวงนงเยาว์

พี่หวงเจ้ากว่าดวงฤทัย


พี่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้ 

ยุพารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่

จงปลงน้ำคำ น้อมนำดวงฤทัย 

พี่เพียงให้น้องนางรักใคร่ได้ แม้ครึ่งพี่เอย

No comments: