5/23/2014

อย.ย้ำระวังอาหารกระป๋องจาก “บ.ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์” - “หจก.ไทย เอดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง”

http://tomcocm.blogspot.com/2014/05/videojet-1210.html

อย.ย้ำระวังอาหารกระป๋องจาก “บ.ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์” - “หจก.ไทย เอดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง”


ด้วยความปรารถนาดีจาก Tomco Packaging (Chiangmai) Co., Ltd
ติดต่อ พงศ์ศักดิ์ 081 617 2116
Fax 053 010 218
เครื่องพิมพ์ Ink Jet คุณภาพระดับ ISO9001 พิมพ์โดยตรง รหัสสินค้า หร้อม วันที่ผลิต และ วันหมดอายุของ อาหาร ยา สินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ บน บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ดูรายละเอียด ด้านล่างข่าว...

 อย.เตือนผู้บริโภคระวังอาหารกระป๋องจาก “บ.ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร-หจก.ไทย เอ ดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง จ.เชียงราย” เหตุขาดการต่ออายุ ถูกยกเลิกใบอนุญาตแล้ว ชี้ห้ามซื้อผลิตภัณฑ์มากินเด็ดขาด สั่ง สสจ.ทุกจังหวัดตรวจเข้ม เก็บลงจากชั้นขาย ไม่ให้มีหลงเหลือ ผู้ฝ่าฝืนเจอโทษ พ.ร.บ.อาหารฯ ฟันทันที
       
อย.ย้ำระวังอาหารกระป๋องจาก “บ.ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์” - “หจก.ไทย เอดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง”
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบ.ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์
       วันที่ 21 ตุลาคม นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ล่าสุด อย.ยังคงพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ลิ้นจี่กระป๋อง ตราชาวดอย เน่าเสียก่อนหมดอายุ อีกทั้งพบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องลำไยในน้ำเชื่อม ตราชาวดอยวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งฉลากแสดงการผลิตโดย หจก.ไทย เอ ดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง จ.เชียงราย Lot.KLGMM pro:31/07/2009 exp:31/07/2012 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หจก.ไทย เอ ดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง จ.เชียงราย ได้ยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.2552 รวมทั้ง บริษัท ทองกิ่ง-แก้วฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ได้ขาดการต่ออายุใบอนุญาตไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2552 ดังนั้น จึงมีผลให้เลขทะเบียนตำรับอาหารทั้งหมดของบริษัทสิ้นสภาพไปด้วย
     
       ทั้งนี้ อย.จึงขอประกาศเตือนผู้บริโภคว่าอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากทั้ง 2 บริษัทนี้มารับประทานโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
     
       นพ.พงศ์พันธ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ อย.ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสืบค้นหาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว และขอให้ร้านค้าเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวลงจากชั้นขายทั้งหมด โดยถือว่าผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไทย เอ ดี ฟู้ดส์เทรดดิ้ง จ.เชียงราย ที่ผลิตตั้งแต่ 25 ก.พ.2552 และบริษัท ทองกิ่งแก้วฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2552 จนถึงปัจจุบันเป็นอาหารที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หากผู้ใดผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องและฉลากลวงเนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น มีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับ 5 พันถึง 1 แสนบาท หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทดังกล่าววางจำหน่าย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร.1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
No comments: