5/14/2014

หมู่บ้านบวกเต๋ย กุหลาบเชียงใหม่

ผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่ร้อยละ 64.0 ยิ้ม วาเลนไทน์ปีนี้คาดราคาสูง แนะรัฐช่วยแก้ปัญหาต้นทุน 
ปรับปรุงข้อมูล 2/11/2555 9:25:31       ที่มา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม่โจ้โพลล์ แม่โจ้โพล

 

  เมื่อถึงช่วงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักของทุกปี  ตลาดสินค้าเกษตรที่คึกคักตลาดหนึ่งก็คือตลาดกุหลาบ  กุหลาบเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักและเป็นของขวัญที่หลายคนนิยมมอบให้แก่กันในวันวาเลนไทน์มาช้านาน  จะมีใครทราบหรือไม่ว่ากว่าจะเป็นกุหลาบที่สวยงามนั้น   เกษตรกรผู้ปลูกต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดูแลรักษา อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตและราคา ดังนั้นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร  โดยแม่โจ้โพลล์ จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบที่มีการปลูกตั้งแต่  1,000 – 30,000 ต้นต่อรายในเขตพื้นที่หมู่บ้านบวกเต๋ย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 136  ราย  ระหว่างวันที่ 1  - 10 กุมภาพันธ์ 2555

No comments: