11/03/2013

พนักงานบัญชี/เสมียน : 1 อัตรา ทำงานที่เชียงใหม่

พนักงานบัญชี/เสมียน : 1 อัตรา
 ลักษณะงานบันทึกรายการบัญชีพร้อมปรับปรุงบัญชีทุกประเภท, ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ,จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อยื่นชำระภาษีณ.กรมสรรพากร ทุกวันที่ 15 ของเดือน, ตรวจนับสต็อคสินค้าและรายงานสรุปผลการตรวจนับส่งให้ผจก.แผนกบัญชี, ออกใบเสร็จรับเงินและต้นฉบับใบกำกับภาษีค่าสนับสนุนการขายให้แก่บริษัทคู่ค้าพร้อมติดตามเงินโอน และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สวัสดิการประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา   
 เงินเดือน10,000 - 12,000 บาท
 คุณสมบัติผู้สมัครชาย หรือ หญิง   อายุ 20 ถึง 30 ปี
 วุฒิการศึกษา พาณิขย์ ปวช ปวส ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน
 ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1.มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมทางบัญชี
2.มีความรู้พื้นฐาน ในการใช้โปรแกรมสำนักงาน MS-Office
3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 สถานที่ปฏิบัติงานTomco Packaging (Chiangmai) Co.,Ltd ฟ้าฮ่ามวิลเลจ 
 วิธีการสมัครงานมือถือ 081 617 2116 พงศ์ศักดิื์์

No comments: