10/19/2013

เพื่อนชาวฝรั่งเศส ของ Dolly กุมภา 2014

เพื่อนชาวฝรั่งเศส ของ Dolly จำนวน 4 ท่าน กุมภา 2014 เชัยงใหม่ 3 วัน 3 คืน รับ สนามบินเชียงใหม่ กับ เชียงรายประมาณ 2 วัน 1 คืน ส่งออกเชียงราย สู่กรุงเทพ

Day 1 อาหารเช้าที่ โรงแรม
9.00 ดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ บ้านแม้วดอยปุย Mhong Hill Tribes Village
12.30 ทานอาหารกลางวัน อาหารไทย
13.30 พิพิธภัณท์บ้านลานนาไทย
14.30ชม วัดเจ็ดยอด
15.30 ชม วัดเจดีย์หลวง
17.00 กลับโรงแรม เพื่ออาบน้ำแต่งตัว
18.00 - 21.00 อาหารเย็น คุ้มขันโตก Thai Lanna Culture Khantoke Dinner

Day 2 อาหารเช้าที่ โรงแรม
9.00 ปางช้างแม่สา ชมการแสดงแสนรู้ของช้างทำงาน เล่นดนตรี วาดรูป ปาลูกโป่ง และ นั่งช้าง 1 ชั่วโมง
12.30 ทานอาหาร Buffet ที่ Tiger Kingdom การเช้าเล่น ถ่ายรูปกับเสือ อยู่ที่ความต้องการของลูกค้า ดูรายละเอียด  click here 
14.30 บ่อสร้าง สันกำแพง ชมศิลปะทำร่ม
15.30 ชม พิพิธภัณท์ วัดเกตุการาม และ เดินกลับตามอัธยาศัย ซึ่งใกล้ สาครเรสซิเด้น
18.00  ส่งไปทานอาหาร ที่ กาดอนุสาร และ ชม Night Bazaar ตามอัธยาศัย และ รับกลับประมาณ 22.00

Day 3 อาหารเช้าที่ โรงแรม
9.00 สวนราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ
12.00 ทานอาหารเหนือ ร้าน เฮือนเพ็ญ ร้านอร่อยของเชียงใหม่
13.00 วัดต้นเกว๋น สะเมิง
14.00 ไปชมพิพิธพัณท์ไม้แกะสลักที่ พระราชินี เสด็จเยี่ยมถึง 3 ครั้ง ดู คลิปข้างล่างนี้16.30 ถึงโรงแรม พักผ่อน และ เดินเล่น ทานอาหาร ร้านริมแม่น้ำปิง เช่น River Side, Good View Restaurant เพราะ พรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินทางแต่เช้า 8.00 หลังอาหารเช้าที่ โรงแรม ก่อนเดินทาง ไปเชียงราย

Day 4  8.00 ออกจากเชียงใหม่
11.00 ถึงวัดร่องขุ่น White Temple
12.00 ทานอาหารเที่ยง ข้าวซอย ที่ White Temple
1400 สามเหลี่ยมทองคำ และ พิพิธภัณท์ ฝิ่น
16.30 ชมเมืองเชียงราย
17.30 โรงแรม อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

Day 5
9.00 บ้านดำ Black House
11.00 ตำหนักสมเด็จย่า สวนหลวง
13.00 ทานอาหารกลางวัน
14.00 Check out
15.00 สนามบินเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ตุ๊ก คงจัดการจอง โรงแรมสาคร เรสซิเดนซ์ และ โรงแรมที่เชียงราย ด้วยน่ะจ๊ะ

ราคา 25,900 ลดเหลือ 24,500 บาท เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ พร้อมประเมินราคาจ๊ะ
Day 1 รับจากสนามบินเชียงใหม่ ท่องเที่ยว ร่วมค่ารถ น่ำมัน อาหารกลางวัน และ อาหารเย็นขันโตก พร้อมการแสดง 1.5 ชั่วโมง
Day 2 ร่วมค่ารถ น่ำมัน อาหารกลางวัน ค่าเข้าชมการแสดงของช้างแสนรู้ ค่านั่งช้าง 2 คนต่อ 1 เชือก เวลา 1 ชั่วโมง
Day 3 ร่วมค่ารถ น่ำมัน อาหารกลางวัน
Day 4 ร่วมค่ารถ น่ำมัน ไปเชียงราย อาหารกลางวัน ค่าเข้าชมพิพิธภัณท์ฝิ่น
Day 5  ร่วมค่ารถ น่ำมัน  ค่าเข้าชม ตำหนักสมเด็จย่า สวนหลวง ส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงราย


No comments: