9/28/2013

โอ่ละหนอ โอ้ละหนอ เจียงใหม่

โอ่ละหนอ โอ้ละหนอ เจียงใหม่
น้ำอ๊กน้ำใจ๋ หลั่งไหลดังแม่ปิง
โอ โอะ โอะ ละหนอ โอ้หละหนอเจียงใหม่
อากาศสดใส อยู่ตี้เวียงพิงค์ 
หนอ โอ่หละหนอ มา แอ่วกันหนอ 
โอ่หละนอ มาแอ่วกันหนอ
ละโอละหนอมาแอ่วกันหนอ 
หนอ โอ่หละหนอ มา แอ่วกันหนอ 
โอ่หละนอ มาแอ่วกันหนอ
ละโอละหนอมาแอ่วกันหนอ 

เชิญ เชิญมาแอ่ว ถ้าจะมารีบกันมา
แพนด้าก็อยู่ตี้เจียงใหม่ 
ดอยอินทนนท์ น้ำต๊กสูงใหญ่ อยู่บ่ไกล
ต้องขะใจ๋มาแอ่วกั๋น 
มีดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัย
กราบไหว้ได้ตี้เจียงใหม่ 
ถ้าไผได้มาแอ่วจะม่วนอ๊กม่วนใจ๋ 
คนเมืองเจียงใหม่ใจดี 

โอ่ละหนอ โอ้ละหนอ เจียงใหม่ 
น้ำอ๊กน้ำใจ๋ หลั่งไหลดังแม่ปิง 
โอ โอะ โอะ ละหนอ โอ้หละหนอเจียงใหม่ 
อากาศสดใส อยู่ตี้เวียงพิงค์ 

ตี้บ่อสร้างขายจ้องมากมาย
แวะไปน้ำพุฮ้อนเจียงใหม่ 
ไม้แกะสลักอยู่ที่บ้านถวาย
วัวลายมีเงินสลุงขัน 

ที่ดอยสะเก็ดปลูกต้นเมี่ยงต้นชา 
แล้วมาถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่ 
ผ้าซิ่นตี่นจ๊กที่แม่แจ่มงามหลาย
มาเร็วเข้ามา มาเลือกกัน 

โอ่ละหนอ โอ้ละหนอ เจียงใหม่
น้ำอ๊กน้ำใจ๋ หลั่งไหลดังแม่ปิง 
โอ โอะ โอะ ละหนอ โอ้หละหนอเจียงใหม่
อากาศสดใส อยู่ตี้เวียงพิงค์ 

แคบหมูรสเด็ดจุ่มกับน้ำพริกหนุ่ม
ชวนชิมได้ตี้เจียงใหม่ 
แกงฮังเล แกงแค หางวาย 
ใครตี้ลองต้องว่าลำแต๊แต๊ 
น้ำพริกอ่อง ข้าวซอยเมืองเหนือ
อยากชิมต้องมาตี้เจียงใหม่ 
ของกินลำลำ มีปะเลอะมากมาย
รับรองถูกใจทุกท่าน 

โอ่ละหนอ โอ้ละหนอ เจียงใหม่ 
น้ำอ๊กน้ำใจ๋ หลั่งไหลดังแม่ปิง 
โอ โอะ โอะ ละหนอ โอ้หละหนอเจียงใหม่ 
อากาศสดใส อยู่ตี้เวียงพิงค์ 

หนอ โอ่หละหนอ มา แอ่วกันหนอ
โอ่หละนอ มาแอ่วกันหนอ
ละโอละหนอมาแอ่วกันหนอ 
หนอ โอ่หละหนอ มา แอ่วกันหนอ
โอ่หละนอ มาแอ่วกันหนอ 
ละโอละหนอมาแอ่วกันหนอ 


No comments: