9/09/2013

คุ้มขันโตก

ลานขันโตก

ลานขันโตก ประกอบด้วยเรือนไม้ลักษณะศาลาเรียกว่าคุ้ม อยู่จำนวน 4 คุ้ม ซึ่งในแต่ละคุ้ม จัดเป็นที่นั่งแบบหย่อนเท้า ตรงกลางของ 4 คุ้มเป็นลานโล่ง จัดเป็นที่นั่งบนพื้นบนเบาะมีหมอนอิงรูปสามเหลี่ยม ลานขันโตก ทั้งหมดสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 800 ที่นั่ง

No comments: