9/16/2013

อายุเริ่มมากขึ้น ต้องการ ไม่ต้องการ อะไร

คนเรา ◇เมื่อเวลาผ่านไป ◇อายุเริ่มมากขึ้น
󾫼 สิ่งที่ ต้องเพิ่มขึ้น คือ วุฒิภาวะ
󾫼 สิ่งที่ต้อง ลดลง คือ อารมณ์
󾫼 สิ่งที่ต้อง คิดให้มากขึ้น คือ ส่วนรวม
󾫼 สิ่งที่ต้อง คิดให้น้อยลง คือ ส่วนตัว
󾫼 สิ่งที่ต้อง พูดให้มากขึ้น คือ ไม่เป็นไร
󾫼 สิ่งที่ต้อง พูดให้น้อยลง คือ จะเอายังไง
󾫼 สิ่งที่ต้อง ทำให้มากขึ้น คือ การให้
󾫼 สิ่งที่ต้อง ทำให้น้อยลง คือการรับ

No comments: