9/30/2013

ธุรกิจไทยอยากไป AEC ต้องดู!!

เผยแพร่เมื่อ 14 มี.ค. 2012
ฟังเสวนาความรู้ "เข้าลงทุนตลาด ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อย่างไร" (ฟังแล้วนำไปปฎิบัติได้ มีหลายคำถามที่โดนใจ อยากรู้ ไม่เคยรู้มาก่อน)ผู้ร่วมเสวนา นายศักดิ์สิน สินภิบาล DIRECTOR OF PRETROLEUM TRADING LAO CO.LTD. ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านตลาดการลงทุนในประเทศลาว นายอรรถ ประคุณหังสิต General Manager, Minor Group: The Pizza Company ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศกัม­พูชา นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ CEO Black Canyon (Thailand) Co. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศพม่­า คุณกิตติกร วิรัชวรพงษ์ Regional Manager Thai-Vietnam บริษัทเบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดการลงทุนประเทศเวี­ยดนาม
"แฟรนไชส์และ SMEs ไทย จะตั้งรับหรือ รุกตลาด AEC ได้อย่างไร?" พร้อมทำ Work Shop เบื้องต้นขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่­เป็นสมาชิกสมาคมและ SMEs ผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำNo comments: