9/30/2013

มองโลกแบบวิกรม ตอน AEC + 6 + 3 = 9

เผยแพร่เมื่อ 29 ส.ค. 2012
มองโลกแบบวิกรม ตอนที่ 42 28/08/55 ตอน AEC + 6 + 3 = 9
มองโลกแบบวิกรม คือรายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำค­ัญของคำว่า "ประชาคมอาเซียน" ผ่านประสบการณ์และมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ กูรูเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ก้าวกระโดด

มองโลกแบบวิกรม จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ ที่เปิดให้คนไทยมองเห็นโอกาส โอกาสที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ­ดขึ้นในอนาคต "เพราะประชาคมอาเซียน คือเรื่องของเราทุกคน"

No comments: