4/22/2013

กิจกรรมการกุศล ทำบุญ Donation Thailand


กิจกรรมการกุศล ทำบุญ

 1. APR
  23
  Tue

  1. ทำบุญเมืองลพบุรี 2555 – 2556 @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 2. APR
  27
  Sat

  1. 11:00 ทอดผ้าป่าสามัคคี @ โรงพยาบาลเขาสุกิม
 3. APR
  28
  Sun

  1. 14:00 คอนเสิร์ตการกุศล หาทุนผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ @ เอ็ม เธียเตอร์ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่)
 4. APR
  30
  Tue

  1. ทำบุญเมืองลพบุรี 2555 – 2556 @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 5. MAY
  7
  Tue

  1. ทำบุญเมืองลพบุรี 2555 – 2556 @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 6. MAY
  11
  Sat

  1. 06:00 ตักบาตรอยุธยา ช่วยเหลือพระสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ @ วัดมงคลบพิตร อยุธยา
  2. 08:00 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ พัฒนาจิต ครั้งที่ 2 @ วัดดงตาล
 7. MAY
  14
  Tue

  1. ทำบุญเมืองลพบุรี 2555 – 2556 @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 8. MAY
  21
  Tue

  1. ทำบุญเมืองลพบุรี 2555 – 2556 @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 9. MAY
  23
  Thu

  1. 08:00 งานปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา @ วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

No comments: