4/22/2013

การบริจาคอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียม
 
         การนำอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาใช้ในการทำขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมฯ ทางมูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาค โดยในอดีต มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมที่มีราคาถูกและน้ำหนักเบาจากวัสดุที่เหลือใช้ ได้แก่ขวดเครื่องดื่มยาคูลท์ซึ่งทำจากพลาสติกและอลูมิเนียมจากห่วงดึงฝากระป๋อง เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า
 
         ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบว่าชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมเกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากคุณสมบัติเชิงกลของอลูมิเนียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งมากแต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด
 
         เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงค้นคว้าพัฒนาหาวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงและเพิ่มอายุการใช้งานของขาเทียมที่มอบให้คนพิการขาขาด ปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำมาจากโลหะ 2 ชนิดคือ อลูมิเนียม และเหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสเตนเลสสตีล) ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีความเหนียวมากกว่าอลูมิเนียม
 
         ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงต้องนำอลูมิเนียมที่ท่านบริจาคมานั้น จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและปรับส่วนผสมให้ได้ตามมาตรฐาน ผลิตออกมาเป็นชิ้นส่วนของขาเทียมเพื่อนำไปใช้กับคนพิการขาขาดต่อไป
 
         จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ นั้นยังประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส
 
         ฉะนั้นหากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋องและ/หรือวัสดุที่ทำด้วยอลูมิเนียม ท่านยังคงมีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดเช่นเดิม
 
         หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียม สามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายังสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ
 
         1.  "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"
             -  สำนักงานกรุงเทพมหานคร
             -  สำนักงานเชียงใหม่
 
         2.  "บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด"
                เลขที่ 1,13 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต. ประชาธิปัตย์
                อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 โทร. 02-5330277  
 
         ในนามของคนพิการขาขาดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ทุกคน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยดีเสมอมา
(ตู้รับบริจาคอลูมิเนียมที่ทางบริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ)

No comments: