4/22/2013

บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว


บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว


ขณะนี้ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สร้างอาคารห้องสมุดจนแล้วเสร็จ จากความช่วยเหลือร่วมมือกันของ
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ทั้งระดมทุนและจัดงาน ผ้าป่าห้องสมุด เมื่อปลายปี 2555
แต่ยังไม่มีหนังสือให้เด็กอ่าน ขอความกรุณาจากมูลนิธิ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ และท่านผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือ
หรือสื่อความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆ ได้มีช่องทางในการศึกษาหาความรู้ จากหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
 
ท่านใดสนใจร่วมบริจาคหนังสือ ส่งไปที่ 
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
บริจาคหนังสือ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
ข้อมูลและภาพถ่ายจาก: คุณสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว โทร 081 – 966-2932
ภาพประกอบสื่อจาก: คุณศักดิ์ระพี นพรัตน์ http://www.chalaom.com
 

No comments: