4/26/2013

ลาวดวงเดือน - ปุ้ย ดวงพร

อยากให้เยาวชนได้ฟัง รับรองอยากร้องเพลงไทยเดิม จะรู้เลยว่าไม่เชย แต่บ่งบอกวัฒนธรรม และ ความไพเราะ อย่างหาชาติใดๆ ที่เหนือกว่าไม่ได้
ลาวดวงเดือน - ปุ้ย ดวงพร

SpiritOhm SpiritOhm·156 วิดีโอ
1,583No comments: