4/26/2013

ลาวคำหอม ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุข

อยากให้เยาวชนได้ฟัง รับรองอยากร้องเพลงไทยเดิม จะรู้เลยว่าไม่เชย แต่บ่งบอกวัฒนธรรม และ ความไพเราะ อย่างหาชาติใดๆ ที่เหนือกว่าไม่ได้
ลาวคำหอม ปุ้ย, 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

tsrihong tsrihong·56 วิดีโอ
133

No comments: