4/22/2013

โครงการ มอบอนาคตมอบหนังสือ 840 โรงเรียน


โครงการ มอบอนาคตมอบหนังสือ 840 โรงเรียน
นานมีบุ๊คส์ จัดโครงการ
โครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 840 โรงเรียน
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารและโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยสามารถร่วมบริจาคเงิน ได้ทั้ง
  1. ซื้อตู้หนังสือพร้อมหนังสือดี มีคุณภาพ
  2. ซื้อหนังสือดี  ที่มีคุณภาพเหมาะกับเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียนรู้
โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 840 โรงเรียน นานมีบุ๊คส์
ที่มา…http://www.nanmeebooks.com/UserFiles/Image/reader/840sc/840sc.html

No comments: