3/10/2013

เตือนภัยไวรัสบนมือถือ / Warning against smartphone virus


BualuangiBankingAlert@bangkokbank.com
Thai and English Version
เรียน ท่านสมาชิกบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพส่ง SMS หรืออีเมลหลอกลวง โดยแอบอ้างว่าส่งมาจากธนาคารให้ผู้รับดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมลงบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีไวรัสที่สามารถขโมยรหัสส่วนตัว รหัสลับ และ SMS แจ้งรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพื่อใช้ลักลอบเข้าทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของท่านผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งของท่าน โดยที่ท่านไม่ทราบ เพราะจะไม่ได้รับ SMS แจ้ง OTP แต่อย่างใด
เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ธนาคารขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
  • หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ (URL) ที่แนบมากับ SMS หรืออีเมลลักษณะหลอกลวงข้างต้น
  • หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
  • หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (jail break สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ root สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
  • ติดตั้งแอพพลิเคชั่นป้องกันไวรัสบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์
ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอให้ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ดังนั้น หากท่านได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าว หรือได้ทำการคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมต้องสงสัยไปแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันทีที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
**********


Dear Bualuang iBanking customer,
Bangkok Bank is aware of attempted scams whereby you receive false SMS messages claiming to be from Bangkok Bank in an attempt to extract your personal banking information. You are asked to download or install software or applications onto your mobile phone, smartphone, tablet or PC. This is dangerous, as downloading or installing the software or application, allows thieves to steal your personal ID, password and the One Time Password (OTP) for making a funds transfer out from your account via internet banking including Bualuang iBanking. The fraudulent funds transfer can be made without causing you any alarm as you do not receive the One Time Password.
  • Do not click link (URL) in SMS or email mentioned above
  • Do not download or install programs from unreliable sources
  • Do not make financial transactions using devices with jail-broken (iOS) or rooted (Android) operating systems
  • Do install anti-virus applications onto your mobile phone, smartphone, tablet and PC
Bangkok Bank will never send an SMS requesting you to download or install any software or application to make a transaction with us. Therefore, should you receive this kind of SMS, or click any link to download suspicious software or application, please immediately contact Bualuang Phone 1333 or (66) 0-2645-5555. Our service is available 24/7.

Yours sincerely,
Bualuang iBanking


----------------------------------
Confidentiality and Disclaimer

This e-mail and any attachments hereto (the E-mail) may contain information which is confidential and/or proprietary and transmitted for the sole use of the recipient(s) named above and for the intended purpose only. If you are not the intended recipient of the E-mail, you are hereby notified that any review, copy, retransmission, distribution, or use of the E-mail in any manner for any purpose is strictly prohibited and please notify the sender, delete the original of the E-mail and destroy all copies immediately. Bangkok Bank accepts no responsibility for any mis-transmission or virus contamination of, or interference with, the E-mail, or for any loss or damage that may be incurred as a result of the use of any information contained in the E-mail.  
   

No comments: