3/11/2013

Updated Weather in Chiangmai

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com

Updated Weather in Chiangmai


จ.เชียงใหม่
วันจันทร์, 15:00
มีเมฆบางส่วน
undefined
33
°C | °F
โอกาสฝนตก: 0%
ความชื้น: 21%
ลม: 16 กม./ชม.
อุณหภูมิ
โอกาสฝนตก
ลม
3332262219182328323026221919243133302522212024313333272322212531343229242223273337342925232428333634292523232732343329232123273134322823212226313331282321222631
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
 
 
15:00
 
 
18:00
 
 
21:00
 
 
00:00
 
 
03:00
 
 
06:00
 
 
09:00
 
 
12:00
จ.
มีเมฆบางส่วน
34°
18°
อ.
มีเมฆบางส่วน
33°
19°
พ.
มีเมฆบางส่วน
35°
20°
พฤ.
มีเมฆบางส่วน
36°
20°
ศ.
มีเมฆบางส่วน
35°
22°
ส.
มีเมฆบางส่วน
37°
22°
อา.
มีเมฆบางส่วน
37°
22°
จ.
มีเมฆบางส่วน
36°
20°

No comments: