3/07/2013

ไม้ใหญ่จะยืนทะนงต้านแรงช้างสาร­อยู่ได้ก็ด้วยรากที่หยั่งลึกและ­แข็งแรง

Taxi Chiang Mai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com

ไม้ใหญ่จะยืนทะนงต้านแรงช้างสาร­อยู่ได้ก็ด้วยรากที่หยั่งลึกและ­แข็งแรงเสริมสร้างหรือทำลายรากเหง้า

Nut SanklaNut Sankla·34 วิดีโอ
9

No comments: