3/03/2013

พระแก้ว และหลวงพ่อไม้แก่นจันทร์ พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวง

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com


พระแก้ว และหลวงพ่อไม้แก่นจันทร์ พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวง

SHARE THIS
TAGS
Tex & Photographer:Tabtim Manmak
เนินเขาขนาดเล็กเปรียบดังเขาพระสุเมรุ มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปจรดซุ้มประตูโขง วิหารหลวงเปรียบได้กับชมพูทวีป ศาลาบาตรสอดคล้องคติจักวาลแบบไตรภูมิ องค์พระบรมธาตุบรรจุพระเกศาธาตุแทนจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ การได้นมัสการวัดพระธาตุลำปางหลวง เปรียบได้กับการได้นมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง วัดพระธาตุประจำนักษัตร ปีฉลู หรือ ปีวัว  เป็นศูนย์กลางของเวียงพระธาตุ คือ เวียงทางศาสนา มีตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าพระอานนท์ และพระเถระได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้ และพบกับลั๊วะอ้ายกอนที่ได้ถวายน้ำผึ้ง มะตูม และมะพร้าวแก่พระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธทำนายว่า จะมีผู้มาสร้างเมืองลัมภะกัปปะนคร และได้ทรงมอบพระเกศาให้ลั๊วะอ้ายกอนรักษา โดยบรรจุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุเส้นพระเกศาพระอัฐิธาตุเจดีย์ของพระนลาฎข้างขวาและอัฐศอ นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอื่นๆภายในวัด อาทิ  วิหารหลวง รูปแบบวิหารโถงเปิดโล่งซึ่งเรียกว่า วิหารป๋วย ในภาษาล้านนา ป๋วย แปลว่า เปลือย เทียบได้กับโถง ,วิหารพระพุทธ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาอิทธิพลจากสุโขทัย ,วิหารน้ำแต้ม เป็นวิหารโถงตามแบบพื้นเมือง คำว่า น้ำแต้ม หมายถึงสีที่ใช้เขียนภาพฝาผนัง,วิหารพระเจ้าศิลา ประดิษฐานพระพุทธรูปหินเก่าแก่จากเมืองละโว้,มณฑปพระพุทธบาท สร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้อีกที่
กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือ ชมภาพเงาพระธาตุ  มี 2 จุดที่สามารถชมภาพได้ที่ วิหารพระพุทธ และมณฑปพระพุทธบาท พอปิดประตูจนมืดสนิทแล้ว แล้วจะแลภาพพระธาตุหัวกลับค่อยปรากฏบนผ้าขาวอย่างมหัศจรรย์
พอนมัสการองค์พระบรมธาตุลำปางหลวง  โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของวัดเสร็จแล้ว ก้าวเดินออกมาทางประตูด้านซ้ายของวัดมาอีกนิดเพื่อมาชม พิพิธภัณฑ์พระแก้ว  หลวงพ่อไม้แก่นจันทร์ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ล้ำค่าแต่เมื่อครั้งในอดีตที่หาชมได้ยาก
วัดพระธาตุลำปางหลวง มีพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง  1)พิพิธภัณฑ์พระแก้ว  2)พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อไม้แก่นจันทร์  เปิดให้ชมเข้าตั้งแต่ 7.30 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา เปิดให้ชมทุกวัน
พิพิธภัณฑ์หลังแรก กุฎิพระแก้ว เรือนไม้เก่าอายุกว่า 400 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว  ตามตำนานกล่าวได้ว่า นางสุชาดาได้เข้าไปในไร่เพื่อเก็บดอกไม้ แต่ได้แตงโมลูกหนึ่งมีสีสันวรรณะดีกว่าลูกอื่นๆ นางจึงนำไปถวายแก่พระมหาเถร พระมหาเถรจึงจัดแจงผ่าแตงโมปรากฏว่าพบพระแก้วมรกตลูกหนึ่งอยู่ก็ยินดีเป็นอันมาก พระมหาเถรจึงสลักเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแต่สลักเท่าไรก็หาเข้าไม่ ต่อมาวันหนึ่งมีชีปะขาวคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากทิศใด พระมหาเถรเล่าจุดประสงค์ให้ฟัง ชีปะขาวจึงรับแกะสลักให้พระมหาเถรจึงรีบลุกไปเอาเครื่องมือ พอกลับออกมาก็พบแต่พระแก้วมรกตตั้งอยู่แต่มองหาชีปะขาวไม่พบ ชรอยว่าพระอินทร์มานิมิตรให้ แล้วจึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำการอบรมสมโภชพระพุทธรูปสถานที่นี้จึงได้ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้า มาจนทุกวันนี้
กระจกโบราณเก่าแก่ไม่ทราบอายุสมัยใด  ดุล อุปกรณ์เครื่องชั่ง   ยอย ตาชั่งรูปสัตว์ต่างๆ  ตู้พระไตรปิฎก หรือ หีบธรรม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21  พระคัมภีร์ ไหเหล้าจีน  กาน้ำ  โถ คนที  จานเชิง และชามเบญจรงค์  น้ำต้น(คนโท) 6 ใบ อายุ 100 ปี
พิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อไม้แก่นจันทร์  อาคารคอนกรีต หลวงพ่อไม้แก่นจันทร์ สร้างโดยเจ้าธรรมเสนา  สูง 69 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 39 เซนติเมตร   เงินตราโบราณ  เงินท้อก เงินเมืองเชียงใหม่ เงินเจียง เงินเมืองเชียงแสน เงินน่าน เงินโลหะผสม พระพุทธรูปปางต่างๆมากมายอายุนับกว่า 100 ปี
สิ่งของเครื่องใช้  ไม้สอยต่างๆ คัมภีร์ ตู้พระธรรม จาน  ชาม ภายใต้อาคาร คุณค่าผ่านกาลเวลา ที่ทำให้เราได้ร่วมสัมผัสคุณค่าอันงดงามของบรรผชน
ข้อมูลจาก/ เมืองประวัติสาสตร์ ๓ เมืองล้านนา, ท่องเที่ยว-เรียนรู้ ล้านนา
วัดพระธาตุลำปางหลวง 514 บ้านลำปางหลวง อ.เกาะคา อ.เมือง จ.ลำปาง
การเดินทาง
จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 1(ลำปาง-ตาก) ปรพะมาณ 14.5 กิโลเมตร มาถึงอำเภอเกาะคาเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร แล้ววิ่งต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 1034 (เกาะคา-ห้างฉัตร)ประมาณ 3 กิโลเมตร
แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางอีกประมาณ 100 เมตร วัดอยู่ฝั่งซ้าย

No comments: