3/03/2013

สักการะพระนอน ชมพระเครื่อง พระสิวรีล้ำค่าที่ พิพิธภัณวัดพระนอน แม่ฮ่องสอน

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.com


สักระพระนอน ชมพระเครื่อง พระสิวรีล้ำค่าที่ พิพิธภัณวัดพระนอน

SHARE THIS
TAGS
วัดสำคัญอีกวัดของแม่ฮ่องสอนที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขา ก่อนขึ้นเขาไปยังวัดพระบรมธาตุดอยกองมูก็คือ วัดพระนอน ที่มีพุทธลักษณ์ที่อ่อนช้อยงดงาม ที่ทางวัดได้จัดเก็บรวมรวบสิ่งของล้ำค่าที่น่าสนใจมากมาย ต้องถือว่าเป็นวัดที่มี พระบัวเข็ม พระสิวรีมากที่สุด
วัดพระนอน สร้างขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2418 โดยพญาสิงหนาทราชา (นามเดิมว่า ชานกะเล เป็นชาวไทใหญ่ ) เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน ตรงกับรัชสมัยราชกาลที่ 5  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ท่านได้รับพระราชทานนามว่า พญาสิงหนาทราชา  เมื่อ พ.ศ. 2417 อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่หมู่บ้านแม่ฮ่องสอนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง   พญาสิงหนาทราชา  เป็นผู้เกิดวันอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์ ( พระนอน) ขึ้นให้เป็นพระประธาน คู่บ้านคู่เมืองให้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชา ของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน
แต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองแถวชายแดนไม่คอยสงบเจ้าเมืององค์แรกท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2427 สมัยต่อมาชายาของท่านมีนามว่า เจ้านางเมี๊ยะ ขึ้นครองเมือง เป็นเจ้าเมืององค์ที่ 2 ซึ่ง ท่านจึงสร้างองค์พระนอนยาว 11 เมตร  90 เซนติเมตร ต่อจนสำเร็จเรียบร้อย
วัดพระนอน  เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลังคาวัดเป็นแบบ สองคอ สามชายและทรงปานซอยเหมือนวัดพระธาตุดอยกองมู ภายในวัดจะมีองค์พระนอนมีขนาดความยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร และมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ
รอบๆบริเวณวัดมีศาลาและอ่างน้ำหน้าวัด ข้างวัดเป็นบ่อบัวในสระข้างหน้าวัดจัดกระถางดอกไม้อย่างสวยงามและดอกกล้วยไม้และพื้นสมุนไพร ด้านหลังวัดมีสิงห์คู่สองตัวยืนคู่กัน เชื่อกันว่าชานกะเลและเจ้านางเมี๊ยะเป็นผู้สร้างและตรงกันข้ามจะมีเจดีย์ 2 หลังเป็นศิลปะแบบพม่าข้างในเจดีย์หลังแรกมีพระพุทธรูป 1 องค์และเจดีย์ หลังที่ 2 มีพระพุทธรูปแบบพม่า 4 องค์ ตรงหน้าเจดีย์หลังที่ 2 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งไม่มีที่กำบัง
ภายในวัดมีห้อง พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
เจ้าอาวาสองค์ที่  7  ได้จัดเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ พระเครื่อง  และพระทรงเครื่องต่างๆ   พระอุปคุต เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นแทนพระอรหันต์สาวกสำคัญรูปหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่า มีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ ในสมัยหลังพุทธกาล พระอุปคุต เป็นภาษาบาลี ในขณะที่ภาษาสันสกฤตเขียนว่า “อุปคุปต์” ซึ่งตรงกับภาษาที่พี่น้องชาวไตยบางท้องถิ่น ขานนามท่านว่า “ส่างอุปคุป” โดยมีความหมายว่า “ผู้คุ้มครองมั่นคง”
พระสีวลีนั้นเป็นพระเถระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะมาก หากผู้ใดมีพระสีวลีไว้บูชา ประจำบ้านเรือน จะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ในธุรกิจ การค้า หรือ เคฤหาสน์สถานบ้านเรือน หากได้บูชาพระสีวลีแล้วจะสำเร็จดังปรารถนาแน่นอน    มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  หนังสือพระไตรปิฎกหนังสือธรรมภาษาไทยใหญ่หรือ  ลีกไต   ถ้วย   โถ โอชาม และของเก่าต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้โบราณทั้งของเจ้าเมือง ชาวบ้าน ชาวอังกฤษที่เคยเข้ามาทำไม้ และของทหารญี่ปุ่นที่เดินทัพเข้ามาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
มาเยือนแม่ฮ่องสอนแล้วมาสักการะพระนอน ชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณล้ำค่าที่…วัดพระนอน
……………………………………………………………………………………………………………………….
พิพิธภัณฑ์วัดพระนอน
วัดพระนอน 22 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 053 -611221  053-620681
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
*สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ใต้เชิงเขาของวัดพระธาตุดอยกองมูด้านหน้าติดถนนผดุงม่วยต่อตรงข้ามวัดก้ำก่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านหลังติดเชิงดอยกองมูทิศเหนือติดวัดม่วยต่อ ด้านทิศใต้ติดสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

No comments: